Onze diensten voor platformen en verkopers op platformen 

De plaats die platformen innemen in onze maatschappij, wordt steeds groter. Zo start inmiddels 73% van de Nederlandse consumenten een zoektocht naar een product op een online marktplaats. Thuiswinkel.org heeft in de kern van al haar activiteiten staan dat het vertrouwen in online retail vergroot moet worden en zet zich al twintig jaar in voor de bescherming van zowel de consument als de webwinkelier. Ook in de nieuwe werkelijkheid van de platformeconomie.

Om consumenten, verkopers en platformen te helpen om het veilig online te shoppen en het vertrouwen in online shoppen hoog te houden en fraude tegen te gaan, hebben we in 2020 verschillende diensten gelanceerd.

Certificering van verkopers op platformen

Met de introductie van een certificering voor verkopers op platformen biedt Thuiswinkel.org verkopers met een (Nederlandse of Europese) KvK-inschrijving op platformen en marktplaatsen de mogelijkheid om aan klanten extra bescherming, rechten en vertrouwen te bieden. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij aan de geldende wet- en regelgeving voldoen en dat kopers bij hen gebruik kunnen maken van klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillenbeslechting.
Gecertificeerde verkopers mogen het keurmerk Thuiswinkel Waarborg (voor b2c-verkopen) en/of het keurmerk Zakelijk (voor b2b-verkopen) voeren, inclusief het bijpassende certificaat.

  Word meteen lid of lees verder over de certificering van verkopers, de voordelen en de kosten

Certificering van platformen

Thuiswinkel.org biedt voor platformen (in de betekenis van online marktplaatsen) een eigen logo, certificaat en certificering aan. Platformen worden gecertificeerd op verplichtingen die specifiek voor platformen gelden. 
Gecertificeerde platformen mogen het Thuiswinkel Platform-keurmerk voeren, inclusief het bijbehorende certificaat. Met deze stap wil de belangenvereniging platformen de mogelijkheid bieden om zich positief te onderscheiden, en bijdragen aan een betere bescherming van Nederlandse kopers op platformen en marktplaatsen. 
  Lees meer over platformcertificering

Bemiddeling tussen verkopers en platformen

Door de inwerkingtreding van de P2b-verordening zijn platformen verplicht tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem en externe bemiddeling. (Middel)grote platformen (meer dan 50 fte en/of een omzet van minstens € 10 miljard) moeten twee of meer externe bemiddelaars aanstellen.
Thuiswinkel.org biedt deze bemiddelingsdienst vanaf 12 juli 2020 aan en kan vanaf dat moment als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen platformen en ondernemers buiten de rechter om oplossen.
  Lees meer over bemiddeling