Wat kost het lidmaatschap bij Thuiswinkel.org?

  1. Eenmalige inschrijfkosten: € 75,-
  2. Jaarlijkse certificeringskosten:
    • Thuiswinkel Waarborg of Thuiswinkel Zakelijk: € 390,- (bestaat uit € 345 + € 45 per url)
    • Thuiswinkel Waarborg én Thuiswinkel Zakelijk: € 160,- extra (uitgaande van dezelfde url)
  3. Contributie: op basis van vastgestelde contributieregeling, zie de tabel 

Certificeringskosten

De certificeringskosten worden gebruikt voor het laten uitvoeren van het certificeringstraject. We maken geen winst op de certificering. Je webwinkel wordt door onafhankelijk juridisch adviesbureau ICTRecht getoetst op Nederlandse wet- en regelgeving. De financiële gezondheid wordt gemonitord door kredietbeoordelaar Graydon en de veiligheidsscan wordt uitgevoerd door Forus P. 

Hoe is de contributie opgebouwd?

Thuiswinkel.org is een belangenvereniging en dus meer dan alleen een keurmerk. Zo hebben we er o.a. aan bijgedragen dat iDEAL tot stand is gekomen en lobbyen wij op Europees niveau over bijvoorbeeld de cookiewetgeving en consumentenrecht.
Het behartigen van belangen, uitvoeren van onderzoek, geven van juridisch advies, ontwikkelen van nieuwe producten en delen van informatie over de markt kosten kennis, tijd en geld. Alle leden profiteren daarvan; van startende webwinkel tot Twinkle100-leden. Je betaalt bij Thuiswinkel.org contributie op basis van je online omzet in het afgelopen jaar, waarbij geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Bekijk de contributieregeling

Waar betaal je niet voor?

Thuiswinkel.org is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij vinden het belangrijk dat de contributie zo veel mogelijk besteed wordt aan het verder helpen van onze leden, onderzoek en het behartigen van belangen. Onze workshops en congressen, waar leden gratis of met korting aan kunnen deelnemen, om te leren en te netwerken worden gefinancierd uit sponsoring en kaartverkoop.

Wil je meer informatie of direct lid worden? 

Neem contact met ons op ofvraag het lidmaatschap aan