Welke informatie moet een webwinkel mij geven voordat ik een product koop?

Als er sprake is van een beperkte geldigheidsduur of wanneer er voorwaarden aan het aanbod worden gesteld, dan moet dit erbij vermeld staan. 

Verder moet er een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten worden gegeven. Dat betekent dat de beschrijving gedetailleerd genoeg moet zijn om het product te kunnen beoordelen. 

Afbeeldingen moeten een waarheidsgetrouwe weergave zijn. 

Daarnaast moet in ieder geval onderstaande informatie worden geboden: 

 • de prijs inclusief belastingen 
 • de eventuele kosten van aflevering  
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn  
 • het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst 
 • de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst  
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand wanneer de kosten van het gebruik van het gebruikte communicatiemiddel worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief (bijvoorbeeld de kosten van een betaald telefoonnummer voor de klantenservice) 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze door jou te raadplegen is 
 • de manier waarop je, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen 
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten 
 • de gedragscodes waaraan de webwinkelier zich moet houden en de manier waarop je deze gedragscodes digitaal kunt raadplegen 
 • in geval van een duurtransactie (bij voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten): de minimale duur van de overeenkomst