SEPA en e-mandate 

Wat is er aan de hand?

Webwinkeliers organiseren zich steeds meer internationaal. Hoewel Europa officieel een open markt is, lopen crossborder webwinkels in de praktijk nog tegen tal van barrières aan. Ook in het Europese betalingsverkeer. 

Wat wil Thuiswinkel.org?

  • Harmonisatie van het Europese betalingsverkeer moet ertoe leiden dat consumenten en bedrijven binnen de eurozone kunnen betalen met één set betaalinstrumenten. 
  • Belangrijk hiervoor is de Single Euro Payments Area (SEPA). SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling in, van of naar een ander land in Europa 1.
  • Per 1 augustus 2014 is het zover en zullen nationale betaalproducten, zoals girale overmaking en automatische incasso, niet meer werken. Het nationale incassoproduct wordt vervangen door zijn Europese variant, de SEPA Direct Debit. Een gemiste kans is dat niet voorzien is in een directe invoering van dit SEPA e-mandate,. E-mandates worden gerealiseerd om de efficiëntie van het incassoproduct te vergroten en voorgesteld kan worden dat er een accreditatie wordt opgezet voor het e-mandate zodat er ruimte blijft bestaan voor verschillende oplossingen vanuit de markt.  
  • Thuiswinkel.org ziet graag dat de e-mandate dezelfde status en bewijskracht krijgt als een papieren, getekend mandaat.

Het afgeven van een e-mandate zal technisch gebeuren door de debetbank, nadat deze de identiteit en authenticiteit van de rekeninghouder heeft vastgesteld en van de rekeninghouder expliciet goedkeuring heeft gekregen voor het afgeven van het mandaat. Om de realisatie te bespoedigen en aan te sluiten op de beleving van consumenten, geniet het de voorkeur gebruik te maken van bestaande specificaties, mechanismen en systemen. Een uitbereiding op iDEAL is hiervoor de aangewezen optie.

De inrichting van e-mandates zal er op basis hiervan als volgt uitzien: 

  • een verzoek tot het afgeven van een e-mandate dient ten minste voorzien te zijn van een Incassant_ID en een Machtiging_ID
  • de consument kan dit verzoek koppelen aan een specifieke rekening (IBAN)
  • het is aan de individuele debetbank om te bepalen op welke wijze hij de authenticiteit van de klant vaststelt

Wat is er gedaan?

Over dit onderwerp staat Thuiswinkel.org voortdurend in contact met de Nederlandsche Bank, de Vereniging van Banken (NVB) en diverse stakeholders, waaronder VNO-NCW.

 

[1] Dit zijn alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.