Klacht indienen over een webshop of verkoper op platformen

Heb je een klacht over een webwinkel of verkoper op platformen? Dan kun je bij Thuiswinkel.org terecht! We helpen je in drie stappen verder.

Stap 1:
Dien je klacht in
via ons klachtenformulier
pijl naar rechts
Stap 2:
Gratis 
klachtenbemiddeling
pijl naar rechts
Stap 3:
Naar de Geschillen-
commissie of rechter

 

 

Stap 1: Dien je klacht in bij de webwinkel of verkoper, of via ons klachtenformulier

Wij horen graag van je als je een klacht hebt over een webwinkel of verkoper via platformen. Klachten die je bij ons indient, worden in eerste instantie rechtstreeks aan de webwinkel/verkoper doorgestuurd. Wij vragen altijd eerst aan ons lid of zij je klacht willen oplossen. Je kunt het klachtenformulier gebruiken voor leden van Thuiswinkel.org én voor niet-leden.

Let op: klachten over niet-leden sturen wij alleen door naar de betreffende webwinkel/verkoper. Alleen wanneer de webwinkel of verkoper op platformen wél lid is, kunnen wij helpen met stap 2 en 3.  

Naar het klachtenformulier >

Stap 2: Gratis klachtenbemiddeling (als de webshop of verkoper het onvoldoende oplost)

Wij verwachten dat je na het versturen van het klachtenformulier binnen zeven dagen een reactie krijgt van de webwinkel of verkoper. Ontvang je geen reactie of wordt je klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan contact met ons op. Wij helpen je gratis verder met klachtenbemiddeling. Je kunt dat doen door te reageren op de e-mailbevestiging die je ontvangt na het verzenden van het klachtenformulier.

Stap 3: Naar de Geschillencommissie of naar de rechter 

Als klachtenbemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, is er een zogenaamd geschil ontstaan. Je kunt dit geschil voorleggen aan de rechter of aan de Geschillencommissie ThuiswinkelDe commissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en is onafhankelijk van Thuiswinkel.org. De Geschillencommissie behandelt alléén geschillen met webwinkels of verkopers die lid zijn van Thuiswinkel.org. De kosten voor het indienen van een geschil bedragen € 52,50.

Je kunt vier weken na het indienen van je klacht gebruikmaken van de Geschillencommissie. Dit geeft de webshop/verkoper de tijd om jouw klacht in onderling overleg op te lossen. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de (bindende) uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dit noemen we de 'branchegarantie'. Mocht een lid van ons geen gevolg geven aan de uitspraak van de Geschillencommissie en ook niet reageren op herinneringen, neem dan contact met ons op via . Wij zorgen er dan voor dat je alsnog je vergoeding ontvangt. Stuur altijd een kopie van de uitspraak mee wanneer je een beroep doet op de branchegarantie.

Let op: klachten over financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars of intermediairs worden voorgelegd aan het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Financiële Ombudsman bemiddelt tussen jou en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een beslissing. Lees hier de procedure van Kifid.

Geen garantiefonds

Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds. Wanneer een bij ons aangesloten webwinkel of verkoper failliet gaat, of in surséance van betaling verkeert, kan Thuiswinkel.org er niet voor zorgen dat je je (aan)betaling terugkrijgt.