Klacht indienen

Klachten Panorama

Zoek binnen helpcenter

Heb je een klacht over een webwinkel of verkoper op platformen? Dan kun je bij Thuiswinkel.org terecht! We helpen je in drie stappen verder.

Stap 1: Dien je klacht in bij de webwinkel of verkoper of via ons klachtenformulier

Stap 2: Ondersteuning in het oplossen van de klacht

Stap 3: Naar de Geschillencommissie

Stap 1: Dien je klacht in bij de webwinkel of verkoper of via ons klachtenformulier

Onze leden vinden klanttevredenheid heel belangrijk en houden zich aan de gedragsregels die bij onze vereniging horen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over de service of een product. Dat kun je rechtstreeks aangeven bij de webwinkel of verkoper. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan horen we het graag. Wij zetten je klacht dan door naar de webwinkel en helpen waar mogelijk. Je kunt het formulier invullen voor leden en niet-leden.

Direct een klacht indienen

Stap 2: Ondersteuning in het oplossen van de klacht

Over het algemeen krijg je binnen zeven dagen na het versturen van het formulier een reactie van de webwinkel of verkoper. Ontvang je geen reactie of wordt je klacht niet naar tevredenheid opgelost? Neem dan even contact met ons op. Je kunt dat doen door te reageren op de e-mailbevestiging die je ontvangt na het verzenden van het klachtenformulier of te mailen naar klachten@thuiswinkel.org. Wij helpen je verder en kijken wat de mogelijkheden nog zijn.

Stap 3: Naar de Geschillencommissie

Als de oplossing van de klacht niet tot het gewenste resultaat leidt, is er een zogenaamd geschil ontstaan. Je kunt dit geschil voorleggen aan de rechter of aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. De commissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en is onafhankelijk van Thuiswinkel.org. De Geschillencommissie behandelt alléén geschillen met webwinkels of verkopers die lid zijn van Thuiswinkel.org. De kosten voor het indienen van een geschil bedragen € 52,50.

Je kunt vier weken na het indienen van je klacht gebruikmaken van de Geschillencommissie. Dit geeft de webshop/verkoper de tijd om jouw klacht in onderling overleg op te lossen. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de (bindende) uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.

Let op: klachten over financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars of intermediairs worden voorgelegd aan het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Deze Geschillencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is. Als bemiddeling niet lukt, kan er een uitspraak worden gevraagd van Geschillencommissie. Lees hier de procedure van Kifid

Veelgestelde vragen

  • Je dient jouw klacht eerst in te dienen bij de webwinkelier zelf. Mochten jullie er samen niet uit komen, dan kun je je klacht bij ons melden via het klachtenformulier op deze website. 

    Wanneer ook klachtenbemiddeling niet helpt, kun je naar de Geschillencommissie Thuiswinkel stappen. Je kunt binnen 12 maanden na het indienen van je klacht bij de webwinkel de klacht melden bij de geschillencommissie.

    Na indiening van jouw klacht dien je de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  • Onze leden komen de bindende uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel na. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met juridisch@thuiswinkel.org. Leg uit wat er aan de hand is en stuur altijd een kopie van de uitspraak mee.

  • Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds. Wanneer een bij ons aangesloten webwinkel of verkoper failliet gaat, of in surseance van betaling verkeert, kan Thuiswinkel.org er niet voor zorgen dat je je (aan)betaling terugkrijgt

Deze sectie bevat