Privacy Panorama (1)

Zoek binnen helpcenter

Privacy is een belangrijk goed in Nederland en samen met onze leden doen wij er alles aan om die te waarborgen voor consumenten. Via de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is de wetgeving rondom privacy onlangs een stuk strenger geworden. Via de veelgestelde vragen hieronder lees je wat dat voor jou inhoudt en welke rechten je hebt op dit gebied.

Veelgestelde vragen

 • Ja, daar heb je recht op.  

  Als je een verzoek doet aan de webwinkel om jouw gegevens in te zien, moet je binnen vier weken een schriftelijk antwoord krijgen. Dat kan dus ook per e-mail zijn. In het antwoord moet in ieder geval een volledig overzicht staan van de verwerkte gegevens en een omschrijving van het doel van deze gegevensverwerking. 

  Als je jonger bent dan 16 jaar of als je onder curatele staat, moet de wettelijke vertegenwoordiger dit verzoek doen.

 • Als je weet welke persoonsgegevens van jou worden bewaard, kun je de webwinkel verzoeken om bepaalde gegevens van jou te wissen. De Wbp geeft je namelijk eveneens het recht om te eisen dat jouw gegevens worden verwijderd of gecorrigeerd.

  Houd er hierbij alleen wel rekening mee dat webwinkels in een bepaalde gevallen je persoonsgegevens wel mogen bewaren. Sterker nog, soms zijn zij hiertoe zelfs verplicht. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichting voor een organisatie om haar financiële administratie zeven jaar te bewaren (art. 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen).

 • Over het algemeen geldt dat een inzageverzoek mag worden geweigerd als dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de staat, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, als er belangrijke economische en financiële belangen van de staat spelen, om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften en om de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

 • Je kunt dit doorgeven via de website http://www.bel-me-niet.nl

  Op deze website kun je je kosteloos laten blokkeren tegen ongewenste post, telefoontjes en onaangekondigd (telefonisch) marktonderzoek. Het blokkeren geldt voor een periode van 5 jaar bij alle bedrijven die zijn aangesloten bij Infofilter.