Geschillen Panorama

Zoek binnen helpcenter

Heb je een geschil met een webwinkel?

Kopen bij een webwinkel gaat gelukkig bijna altijd goed. Maar soms gaat er ook iets mis. Je bestelling wordt bijvoorbeeld niet (of te laat) geleverd of er ontstaat een conflict over retouren, de kwaliteit of garantie. In de meeste gevallen wordt ook dit weer opgelost door de webwinkel. Als er geen oplossing komt, ontstaat er een geschil. Welke mogelijkheden heb je als consument?

Bemiddeling door een jurist

Als je een geschil hebt met een webshop, dan kun je kijken of de webshop lid is van een keurmerk. Thuiswinkel.org, en enkele andere keurmerken, bieden gratis bemiddeling aan. Zo proberen we om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. We raden je van harte aan om hier gebruik van te maken. De bemiddeling leidt in de meeste gevallen namelijk tot een oplossing.

Geschillencommissie

Komen jullie er na de bemiddeling nog niet uit? Dan kun je kijken of de webwinkel lid is van een geschillencommissie. Een geschillencommissie is een laagdrempelige manier voor een consument om een geschil te laten beoordelen door een onafhankelijke instantie. Een gang naar de rechter is veel tijdrovender en kostbaarder.

Alle leden van Thuiswinkel.org zijn lid van de Geschillencommissie Thuiswinkel. Deze commissie valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en is onafhankelijk van Thuiswinkel.org. De Geschillencommissie behandelt alléén geschillen met webwinkels die lid zijn van Thuiswinkel.org. De kosten voor het indienen van een geschil zijn € 52,50.

Geen lid van geschillencommissie

Als een webshop geen lid is van een geschillencommissie, dan kun je alsnog aan de webshop voorstellen om een geschillencommissie of andere onafhankelijke derde over de zaak te laten oordelen. Als een webshop hier niet mee instemt, is de enige mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Je start een rechtszaak door de andere partij via een dagvaarding op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen.

Oplossen is het beste

Natuurlijk kun je in het uiterste geval naar de geschillencommissie of zelfs naar de rechter. Het is echter maar de vraag of dit je kosten en moeite waard is. Het is daarom verstandig om het conflict via bemiddeling op te lossen.

Als consument kun je advies vragen over geschillen aan het juridisch loket. Zij geven gratis juridisch advies. Ook de website consuwijzer geeft praktisch juridisch advies over je rechten als consument. Heb je iets gekocht in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland? Dan kun je hier een klacht over indienen bij het Europees Consumenten Centrum

Veelgestelde vragen

  • Wil je een klacht indienen tegen een webwinkel of verkoper via platformen? We helpen je graag verder via ons klachtenformulier.

  • Je dient jouw klacht eerst in te dienen bij de webwinkelier zelf. Mochten jullie er samen niet uit komen, dan kun je je klacht bij ons melden via het klachtenformulier op deze website. 

    Wanneer ook klachtenbemiddeling niet helpt, kun je naar de Geschillencommissie Thuiswinkel stappen. Je kunt binnen 12 maanden na het indienen van je klacht bij de webwinkel de klacht melden bij de geschillencommissie.

    Na indiening van jouw klacht dien je de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.