Betalen Panorama

Zoek binnen helpcenter

Nederland kent een bijzonder veilig en gebruiksvriendelijk online betaallandschap. Consumenten kunnen vaak kiezen uit verschillende betaalmethoden, allemaal met hun eigen kenmerken. Hierover lees je meer in de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

 • Een veilig (versleutelde) internetverbinding verloopt via een SSL-certificaat. Deze kun je herkennen aan het webadres bovenin je browservenster. 

  Normaal staat hier http://..., maar bij een versleutelde verbinding staat hier https://... 
  De S staat voor 'secure' (veilig).

  In de meeste browsers is bovendien een (hang)slotje zichtbaar in de adresbalk of onderin het venster.

 • Sinds 1 juli 2010 hebben organisaties ook de mogelijkheid om een link naar je te e-mailen. Met deze link ga je naar een website toe om jouw iDEAL betaling uit te voeren. Dit is een snelle methode die je eenvoudig kunt gebruiken. 

  Waar moet je op letten om jouw iDEAL-betalingen via een link in een e-mail veilig uit te voeren?
  Kijk voor meer informatie hierover op de website van iDEAL: http://www.ideal.nl/betalen/ 

 • Er kunnen een aantal dingen misgaan. Bijvoorbeeld als de webwinkelier je meldt dat hij jouw betaling niet heeft ontvangen. Of je hebt een foutmelding tijdens de betaling ontvangen. Of je hebt een foutmelding ontvangen tijdens de iDEAL-betaling en hebt daarna nog een iDEAL-betaling gedaan. Vervolgens is het bedrag tweemaal van jouw rekening geboekt. 

  Om dit soort betalingsproblemen op te lossen kun je contact opnemen met de webwinkelier. Hij kan nagaan of er een dubbele betaling is ontvangen en kan dan het bedrag aan jou terugstorten. 

  Als de webwinkelier het bedrag niet heeft ontvangen, neem dan contact op met jouw bank. De bank kan je verder helpen en uitzoeken waar de fout is ontstaan: bij de webwinkelier, bij jouw bank of de bank (of Payment Service Provider) van de webwinkelier.

  Het is belangrijk dat je het 16-cijferige iDEAL-transactienummer bij de hand hebt. Dit vind je in het omschrijvingsveld van je rekeningoverzicht. Met behulp van dit nummer kan de bank de betaling terugvinden.

 • Meestal niet.

  Webwinkeliers zijn verplicht je ten minste één betaalmogelijkheid aan te bieden waarmee je minimaal 50% van het aankoopbedrag achteraf kunt betalen. Doorgaans wordt betaling via creditcard hier niet toe gerekend.

  Dit komt doordat de webwinkel het aankoopbedrag van jouw rekening kan laten afschrijven, zodra de creditcardbetaling is geautoriseerd. En dit is vrijwel onmiddellijk nadat je jouw gegevens hebt doorgegeven.

  Wanneer de webwinkel echter het bedrag pas van jouw creditcard afschrijft nadat je het product hebt ontvangen, en dit expliciet op de website vermeldt, dan is er wél sprake van achterafbetaling.

 • Een verkoper mag dit inderdaad weigeren. Voor een verkoper kunnen de kosten die hiermee gepaard gaan een reden zijn.

 • Nee, een eenmalige incasso kun je zelf niet laten terugboeken. 

  Je kunt wel een klacht indienen bij degene die heeft geïncasseerd. 

  Als dat zonder gewenst resultaat blijft dan kun je naar jouw eigen bank gaan. Dit moet wel binnen één jaar na afschrijving van het bedrag. Als de klacht volgens de bank gegrond is, dan neemt jouw bank contact op met de bank van degene die geïncasseerd heeft. Dit wordt een 'melding onterecht incasso' genoemd: een MOI-procedure. Beide banken gaan dan controleren of je een incassomachtiging hebt gegeven en of het bedrag juist is. 

  Als het om een onterechte incasso gaat, dan krijg je jouw geld terug.

 • Als je onder PSD2 toegang tot je rekening geeft, kan een nieuw type betaalinstelling nieuwe diensten aanbieden. Zij kan je saldo checken, de bank opdracht geven namens jou een betaling (overschrijving) te starten of informatie van je bankrekening verzamelen en je daarvan een overzicht aanbieden. Belangrijk is dat je hiervoor toestemming moet geven aan de derde partij. Het is níet zo dat je rekening, het geld dat daarop staat of de informatie over je saldo en je betalingen vrij toegankelijk worden voor iedereen.

 • Nee. Je bent niet verplicht om aan een derde partij toegang tot je rekening te geven. PSD2 geeft je alleen het recht om dit te doen. Om precies te zijn: PSD2 geeft je het recht gebruik te maken van een nieuw type aanbieder die toegang tot je online rekening krijgt.

  Als je wel toestemming geeft, krijgt een derde partij toegang tot je rekening(en) bij je bank(en). Wees je daarvan bewust.

  Als je geen toestemming geeft, verandert er niets. De derde partij krijgt geen toegang tot jouw rekening.

 • Als je toestemming geeft voor toegang tot je rekening, kan een nieuw type betaalinstelling jou nieuwe diensten aanbieden. Zij kan je saldo checken, de bank opdracht geven namens jou een betaling (overschrijving) te starten of informatie van je betaalrekening verzamelen en je daarvan een overzicht aanbieden. Belangrijk is dat je toestemming voor de betaalinitiatiedienst eenmalig is, tenzij je toestemming geeft voor een reeks van terugkerende betalingen aan dezelfde begunstigde. Jouw toestemming voor de rekeninginformatiedienst is voor een periode van negentig dagen. Gedurende die periode kan de rekeninginformatiedienstverlener steeds je rekening(en) benaderen. Zodoende kan de rekeninginformatiedienstverlener voortdurend het overzicht van je betalingen en ontvangsten actualiseren. Na negentig dagen word je opnieuw gevraagd uitdrukkelijke toestemming te geven voor toegang tot je rekening(en).

 • Algemeen 

  Je kunt toestemming voor toegang tot je rekening geven aan een betaalinitiatiedienstverlener of een rekeninginformatiedienstverlener. PSD2 bepaalt dat beiden de controleprocedure mogen volgen van je bank. De procedure bestaat altijd uit twee stappen, omdat PSD2 dit vereist (hoewel de uitvoering daarvan per bank of betaalinstelling in details kan variëren).

  Je geeft je toestemming aan een betaalinitiatiedienstverlener op dezelfde manier als bij een betaalopdracht aan uw bank. Voor een rekeninginformatiedienstverlener is de procedure iets anders.

  Betaalinitiatiedienst 

  Je geeft als volgt toestemming voor toegang tot je rekening:

  1. Eerst controleert je bank of betaalinitiatiedienstverlener dat je de rekeninghouder bent. Zij vragen je een combinatie van ten minste twee van de volgende elementen:

  • Iets wat je bezit (een bankpas, een beveiligingscalculator, mobiele telefoon).
  • Iets wat alleen jij weet (toegangscode).
  • Een lichamelijk kenmerk van jou (vingerafdruk, irisscan).

  2. Als je identiteit is vastgesteld, wordt een eenmalige code aangemaakt die gekoppeld is aan de transactie (bedrag, begunstigde) die je wilt verrichten. Deze code kan alleen gebruikt worden voor dat specifieke bedrag of die begunstigde. Als het bedrag of de begunstigde verandert, verandert ook de code. Als je deze code gebruikt, geef je toestemming voor de betaling.

  Door deze en andere beveiligingsmaatregelen kan de betaaldienstverlener geen enkele transactie verrichten zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

  Rekeninginformatiedienst 

  Je geeft als volgt toestemming voor toegang tot je rekening:

  1. De bank of rekeninginformatiedienstverlener controleert eerst dat jij de rekeninghouder bent. Ook hier vragen zij je een combinatie van ten minste twee van de volgende elementen:

  • Iets wat je bezit.
  • Iets wat je weet.
  • Een lichamelijk kenmerk van jou.

  Belangrijk: dit gebeurt de eerste keer dat je toestemming wilt geven voor de rekeninginformatiedienst, of negentig dagen nadat je om rekeninginformatie vroeg en je identiteit gecontroleerd werd.

  2. Daarna vraagt de rekeninginformatiedienstverlener je om expliciete toestemming voor het gebruik van de gegevens. De eisen aan de wijze waarop de vraag gesteld wordt en de inhoud van de gevraagde toestemming zijn geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij zullen nog door de toezichthouders worden uitgewerkt.

 • Zonder uw toestemming krijgen de nieuwe aanbieders geen toegang tot uw rekening. Dan kunnen zij u ook niet hun diensten aanbieden. Concreet betekent dit dat u op een andere manier moet betalen. Of dat u van de nieuwe aanbieder geen overzicht krijgt van uw rekeningen. Als u dat wel wilt, kunt u dat op een andere manier realiseren. Er zijn in Nederland diverse alternatieve manieren om te betalen, zoals contant, met pin, iDEAL of creditcard.