Retourneren

Pakketjes Panorama

Zoek binnen helpcenter

Wie betaalt de verzendkosten bij een retour en wat mag je eigenlijk allemaal met een product doen voordat je het terugstuurt? We vertellen het je hier. 

Veelgestelde vragen

 • Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het wenst te behouden. Denk daarbij aan de mogelijkheden die je ook in een fysieke winkel hebt.

  In de zogenaamde fysieke winkel kun je geen kroket bakken in de friteuse en kun je geen wasje draaien in de machine. Ook kun je zogenaamde blisterverpakkingen (bijvoorbeeld van batterijen) niet openen. Maar je kunt wel een rondje lopen op je nieuwe schoenen of een jas passen.

  Als je een product voor meer gebruikt dan noodzakelijk is om te bekijken wat je er mee kunt doen, dan levert dit waarschijnlijk een waardevermindering op. De verkoper mag deze kosten bij jou in rekening brengen. Dat is niet meer dan terecht.

  Tip: Ga ook voorzichtig met de verpakking om en houd er rekening mee dat de verkoper het product weer kan verkopen.

 • Als je het product niet wil houden, moet je dit binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen aan de verkoper melden. Je kunt dit doen door het ‘modelformulier’ te gebruiken. Iedere webshop moet dit formulier aanbieden.

  Je kunt het ook op een andere manier melden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen of online een contact- of retourformulier in te vullen. Vaak kun je het product ook terugsturen met een verklaring dat je het product wil herroepen, zonder de herroeping eerst te melden. Kijk altijd bij de verkoper op de website voor de juiste procedure.

  Nadat je de herroeping hebt gemeld, heb je nog eens 14 dagen de tijd om je product terug te sturen.

 • Nee, je bent niet verplicht om een reden op te geven wanneer je een product retour stuurt naar een webwinkel, als je de aankoop wilt ontbinden. De verkoper mag je echter wel naar de reden vragen.

  Dit is uiteraard anders wanneer je het product terugstuurt omdat je aanspraak maakt op de garantie. Je dient dan wel te vermelden wat er mis is met het product.

 • Het herroepingsrecht geldt niet op alle online aankopen. Hieronder lees je op online aankopen het herroepingsrecht niet van toepassing is.

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • Je betaalt zelf de kosten van de retourzending (van jou terug naar de webwinkel), mits de webwinkel dit vermeldt op haar website. Als service kan een webwinkelier ervoor kiezen om de kosten van de retourzending te vergoeden. Dit is echter niet verplicht.

 • Terugbetaling moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping gebeuren. De verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. 

 • Het risico, dus ook de bewijslast, voor terugsturen ligt bij jou. Vooral bij duurdere producten raden wij aan om deze aangetekend of met een verzekerservice te versturen.

 • Als je de volledige bestelling retour stuurt, dan moet je de kosten van de bestelling én de verzendkosten (van de webwinkel naar jou) plus eventuele administratiekosten teruggestort krijgen. Je moet dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je de herroeping hebt gedaan, terugkrijgen. De verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. 

  Als je een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijg je alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.

  Je betaalt zelf de kosten van de retourzending (van jou terug naar de webwinkel). Als service kan een webwinkelier ervoor kiezen om je ook de kosten van de retourzending te vergoeden, maar dit is niet verplicht.