Heb ik het recht om te weten welke persoonsgegevens een webwinkel van mij bewaart?

Hierover kunnen we duidelijk zijn: Ja, je hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens een webwinkel van jou bewaart. Dit recht wordt het inzagerecht genoemd en is geregeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Via dit inzagerecht kun je erachter komen welke gegevens een webwinkel van jou bewaart, of de webwinkel hier op een correcte manier mee omgaat en of de gegevens met jouw toestemming zijn verkregen. 

Dankzij het inzagerecht kun je een webwinkel simpelweg benaderen met de vraag of zij persoonsgegevens van jou bewaren, en zo ja welke. Een webwinkel is dan verplicht om binnen vier weken antwoord te geven en een schriftelijk overzicht te verstrekken met onder andere een volledig overzicht van alle persoonsgegevens die zij van jou bewaren. Daarnaast moeten zij ook een omschrijving geven van het doel of de doeleinden van de verwerking van deze gegevens.

Verwijderen van je persoonsgegevens

Als je weet welke persoonsgegevens van jou worden bewaard, kun je de webwinkel ook verzoeken om bepaalde gegevens van jou te wissen. De Wbp geeft je namelijk eveneens het recht om te eisen dat jouw gegevens worden verwijderd of gecorrigeerd. Houd er hierbij alleen wel rekening mee dat webwinkels in een bepaalde gevallen je persoonsgegevens wel mogen bewaren. Sterker nog, soms zijn zij hiertoe zelfs verplicht. Een goed voorbeeld hiervan is de verplichting voor een organisatie om haar financiële administratie zeven jaar te bewaren (art. 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Over het algemeen geldt dat een inzageverzoek mag worden geweigerd als dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de staat, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, als er belangrijke economische en financiële belangen van de staat spelen, om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften en om de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Klachten?

Heb je een inzageverzoek bij een webshop ingediend maar krijg je geen overzicht van de persoonsgegevens die zij van jou hebben? Of worden je persoonsgegevens niet verwijderd terwijl je hier wel om hebt gevraagd en in je recht staat? Dan kun je hierover een klacht indienen bij Thuiswinkel.org.

Meer weten over het inzagerecht?

Voor eventuele vragen of aanvullende informatie het inzagerecht of andere privacy-gerelateerde onderwerpen, kun je contact opnemen met Elaine Oldhoff, adviseur privacy en consumentenrecht bij Thuiswinkel.org ().