Uitgesproken Ank: Drone vliegt weg

Categorie
Gepubliceerd op: 25 januari 2019
Bijgewerkt op: 12 maart 2021
Drone 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een drone die is weggevlogen. 

De consument

"Ik kocht een drone voor € 1.149,-. Tijdens een schoolreisje in Engeland ben ik ermee gaan vliegen. Op een gegeven moment vloog de drone weg, waarna het signaal verloren ging, de return-to-home-functie niet meer werkte en de drone verdween. Ik had daar geen invloed op. Er is sprake van een constructiefout, niet van een gebruikersfout. Ik verlang een nieuwe drone."

De ondernemer

"De consument heeft zich niet aan de veiligheidsinstructies gehouden. Uit een analyse van de fabrikant is gebleken dat de drone meermalen een waarschuwing had gegeven. De consument is echter te ver door blijven vliegen met veel wind, en er is niet tijdig van de return-to-home-functie gebruik gemaakt. De vermissing is te wijten aan onjuist en onzorgvuldig gebruik."

De commissie

"Tijdens de zitting licht de consument toe dat de drone tijdens de bewuste vlucht in Engeland bij correcte besturing niet deed wat daarvan normaal mocht worden verwacht. De ondernemer verweert zich op een gebruikersfout door onjuist en/of zorgvuldig gebruik. We overwegen dat de consument door een combinatie van waarschuwingen had moeten begrijpen dat hij, door de drone toch in de lucht te houden, het niet te verwaarlozen risico liep om de macht over de drone te verliezen en de drone daardoor ook feitelijk te verliezen. Dat hij de drone kwijt is, is dan ook het gevolg van de door de consument zelf gemaakte keuze om de drone ondanks waarschuwingen in de lucht te houden. De consument mag de ondernemer daarvoor niet verantwoordelijk houden. Dat geen onderzoek meer aan de verloren gegane drone zelf kan worden verricht, ligt daardoor ook in de risicosfeer van de consument."

Mijn conclusie

"Een dronebestuurder moet een drone altijd kunnen blijven zien. Het is immers geen vlieger aan een touwtje. Als de waarschuwingen op het apparaat niet opgevolgd worden, kan het een onwetende hobbyist dus overkomen dat de drone wegvliegt en niet meer terug te halen is. Het wettelijke bewijsvermoeden – normaal gebruik ­– zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de garantie die hieruit volgt, gaan hier dus terecht niet op. Ik ben wel benieuwd hoeveel weggevlogen drones er te vinden zijn!"

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp