Uitgesproken Ank: Mismatch afbeelding en tekst op de website

Categorie
Gepubliceerd op: 20 februari 2018
Bijgewerkt op: 12 maart 2021
Online Shopping 800 X 400 (1)

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een mismatch afbeelding en tekst op de website. 

De consument

"Ik spot als horlogeliefhebber een mooie aanbieding op de website van de ondernemer, maar constateer dat het horloge op de afbeelding niet het horloge is van het genoemde merk. Ook het typenummer is anders. Ik heb telefonisch contact opgenomen met de verkoper en kreeg de bevestiging dat het hier inderdaad om het horloge uit de advertentietekst ging. Na de levering ontdekte ik dat ik toch een ander horloge had gekregen. Ik ga hier niet mee akkoord en wil alsnog het horloge van de aanbieding ontvangen."

De ondernemer

"De informatie op mijn website is aangeleverd door de leverancier. Die moet de verkeerde match van de afbeelding met de tekst hebben gemaakt. Toen de consument telefonisch contact opnam met onze klantenservice, heeft hij niet gesproken over de discrepantie tussen de aangeboden prijs en de gebruikelijke prijs voor dit type horloge. Het aanbod was dus gebaseerd op onjuiste informatie. Er was ook helemaal geen sprake van een stunt, korting of scherpe aanbieding. Het prijsverschil tussen beide horloges is meer dan €200,-, waardoor er dus sprake is van een kennelijke vergissing."

De commissie

"Op een consument die kennisneemt van een aanbod met een groot verschil tussen de gevraagde en de gebruikelijke prijs, rust de verplichting om zich af te vragen of de vermelde prijs wel de prijs is die de aanbieder feitelijk bedoelt te vragen. De consument heeft geen nader onderzoek gedaan naar de juistheid van de vermelde prijs. Conclusie: het aanbod van de ondernemer was niet overeenkomstig zijn wil. De klacht is daarmee ongegrond."

De conclusie van Ank

"Weer een goede onderbouwing van een kennelijke vergissing. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Voor een geldig aanbod is op grond van artikel 3:33 BW vereist dat de wil en de verklaring van degene die de aanbieding doet met elkaar overeenstemmen. De ondernemer heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het niet zijn intentie was dit product voor de in het aanbod vermelde prijs aan te bieden. Om een lang verhaal kort te maken: er is geen koopovereenkomst tot stand gekomen." 

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp