De 10 zekerheden van Thuiswinkel Waarborg

Je kunt erop rekenen dat webshops met het Thuiswinkel Waarborg veilige shops zijn die eerlijk handelen. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit. Daarom wordt ons keurmerk door de Consumentenbond ondersteund.

Papieren bootje
  • Helder aanbod: elk(e) product en dienst heeft een duidelijke omschrijving die overeenkomt met de werkelijkheid.

  • Overzichtelijk bestelproces: het bestelproces verloopt via eenduidige stappen. Het is duidelijk wat je bestelt voordat je een aankoopverplichting aangaat en je krijgt nog een kans om je bestelling te corrigeren vóór je hem plaatst.

  • Prijzen zijn duidelijk: je wordt goed geïnformeerd over alle eventuele bijkomende kosten, zoals verzend-, betaal-, polis- of administratiekosten. Dus geen onaangename kosten achteraf. 

 

  • Je weet bij wie je winkelt: de contact- en vestigingsgegevens zijn gecontroleerd en staan duidelijk op het Thuiswinkel Waarborg-certificaat.

  • Veilige betaalomgeving: wanneer je een betaling doet in de webshop, verloopt dit proces via een beveiligde verbinding met een SSL-certificaat.

  • Zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens: onze leden hebben een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Bovendien kun je je eenvoudig afmelden voor commerciële e-mails. 

 

Kluis

Beveiliging van persoonsgegevens

Veiligheid is een belangrijk thema voor webwinkels en hun klanten, zeker als het om persoonsgegevens gaat. Thuiswinkel.org neemt haar verantwoordelijkheid door webwinkels regelmatig te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Daarnaast worden leden getoetst op de veiligheid van persoonsgegevens en gescreend op veel voorkomende kwetsbaarheden. De veiligheid van webwinkels is echter altijd een momentopname. De Veiligheid en beveiliging van webwinkels is daarom op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van webwinkels zelf. Het Thuiswinkel Waarborg biedt geen garantie voor 100% veilige webwinkels, maar we helpen leden wel om hun webwinkels veilig te maken.

 

Wil je weten welke webwinkels het goed geregeld hebben? 

Neem dan een kijkje in onze ledenlijst. Deze webwinkels worden jaarlijks gecheckt op drie punten. Voldoen ze aan de geldende wet- en regelgeving, zijn ze financieel stabiel en gaan ze veilig met jouw gegevens om. 

Ga naar de ledenlijst