Gecontroleerde contactgegevens

E-mail
Telefoonnummer
KvK
KvK 09155717
Vestigingsadres
Ratio 16-B
6921 RW Duiven
Nederland
Haarshop.nl is de grootste webshop in Nederland op het gebied van hair & beauty. Met meer dan 115 kappersmerken in het assortiment, levert Haarshop.nl de beste kwaliteit haarproducten aan professionals en consumenten. Bovendien hebben de meeste merken hun strepen verdiend bij stylisten, kapsters en celebraties.  

De webshop is zeer klantgericht. Dat zie je niet alleen terug in de scherpe prijzen en snelle bezorgingen, maar ook in de deskundigheid van haar medewerkers. De specialisten van Haarshop.nl luisteren dan ook uitgebreid naar je vragen en wensen, om je vervolgens zo goed mogelijk te helpen. Met hun advies weet je zeker dat je bij Haarshop.nl het juiste product vindt.