Uitspraak: Verkoper heeft recht op onderzoek

Categorie
Gepubliceerd op: 9 december 2022
Bijgewerkt op: 9 december 2022
Geschreven door
Uitspraak 13

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over een spontaan gebarsten aquarium.

De consument

Mijn aquarium is spontaan gebarsten waardoor er 110 liter water uitliep. Ik heb waterschade aan het laminaat en mijn houten meubels. Daarnaast hebben de tropische vissen en planten dit niet overleefd. Volgens de verkoper is het mijn eigen schuld omdat ik het aquarium niet goed heb neergezet of omdat er een zandkorrel onder heeft gezeten waardoor de glasplaat is gebarsten. Ik wil alle schade vergoed hebben.

De ondernemer

Op de enkele foto’s die zijn aangeleverd, is te zien dat er bij de breuken sprake is van een sterpatroon. We hebben deze foto’s met de klachtomschrijving voorgelegd aan specialisten. Zij hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven een sterbreuk te zien, waarbij het niet aannemelijk is dat er sprake is van een spontane breuk. De breuk is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan als gevolg van onvoorzichtig handelen van de consument. We hebben aangeboden om het aquarium op te halen voor een onderzoek door een externe deskundige. De consument wil hier niet aan meewerken.

De commissie

Volgens de consument is het aquarium na drieënhalve maand spontaan gebarsten. Deze enkele stelling is voor het oordeel dat er sprake is van een ondeugdelijk product niet voldoende. De specialisten stellen dat een beschadiging niet zonder oorzaak en niet spontaan zal ontstaan en hebben dit goed onderbouwd. De verkoper heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat hij in de gelegenheid dient te worden gesteld tot onderzoek, voordat hij wordt aangesproken over het leveren van een ondeugdelijk product. De consument is daar ten onrechte niet op ingegaan. De klacht is ongegrond.

Deel dit nieuwsartikel