Uitspraak: Nieuwe wetgeving

Categorie
Gepubliceerd op: 30 september 2022
Bijgewerkt op: 30 september 2022
Geschreven door
Wasmachine

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over een gekochte wasmachine waarbij na 31 maanden het glas is gesprongen.

De consument

In 2019 heb ik een wasmachine gekocht. Na ruim 2 jaar normaal gebruik is het glas van dit apparaat gesprongen. Ik eis een kosteloze deugdelijke reparatie of vervanging. Als dat niet mogelijk is dan wil ik de overeenkomst ontbinden en mijn geld terug. De verkoper stelt echter dat ik de reparatiekosten moet betalen en ook de voorrijkosten.

De ondernemer

We hebben onderbouwd dat schade aan het glas van de wasmachine gewoonlijk niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan de wasmachine en zeker niet wanneer de schade na enkele jaren optreedt. De oorzaak is gelegen in een grote druk van binnenuit de trommel. We hebben daarbij verwezen naar onderzoek van de Consumentenbond waaruit blijkt de meest bekende oorzaken zijn: het overbeladen van de wasmachine, ritsen of knopen die herhaaldelijk tegen het glas tikken/slaan en het op hoge toeren centrifugeren. Deze schade valt buiten de garantie.

De commissie

Voor ons is duidelijk dat de garantietermijn voor de wasmachine is verstreken. Na deze termijn is het glas gebarsten. Nu is de door de ondernemer verstrekte garantietermijn niet doorslaggevend: de consument mag een deugdelijk product verwachten gedurende een bepaalde levensverwachting. Maar dan rijst de vraag wie wat moet aanvoeren en bewijzen.
Uitgangspunt van de wetgever is dat als zich een gebrek openbaart binnen zes maanden na de aanschaf van het product wordt vermoed dat het product ondeugdelijk was. In dit geval is het glas gebroken na 31 maanden. Het is dan aan de consument om te onderbouwen dat het product niet aan de daaraan te stellen eisen heeft voldaan. En dat is door de consument niet gedaan. De klacht is ongegrond.

Deel dit nieuwsartikel