Uitspraak: Het verschil tussen misleiding en verleiding

Categorie
Gepubliceerd op: 20 januari 2023
Bijgewerkt op: 20 januari 2023
Geschreven door
Uitgesproken Ank 800 X 400 (1)

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over het verschil tussen misleiding en verleiding.

De consument

Ik heb een paar spots gekocht. Volgens de site hebben die een bepaalde kleurtemperatuur, echter kloppen deze niet. Op de site staat dat er een fabrieksmarge van 10% mogelijk is. Deze lampen wijken echter veel meer af. De verkoper wil niet toegeven dat de verkeerde lampen zijn geleverd en daarom worden de retourkosten niet vergoed. Ik eis dat ik de lampen kosteloos kan retourneren.

De ondernemer

De door ons geleverde lampen voldoen geheel aan hetgeen wat de consument mocht verwachten. Het verschil in lichttemperatuur is nauwelijks waarneembaar. De consument heeft lampen gekocht in de kleur warm wit. Deze zijn ook volgens de opgave geleverd. Daarnaast heeft de consument niet aangegeven waar hij zijn mededeling op baseert dat de lampen een andere kleuruitstraling hebben. Zij zijn het dus niet eens met de stelling van de consument.

De commissie

Volgens de consument voldoen de geleverde spots niet aan hetgeen van wat hij op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten. Uit de overlegde informatie van zowel de consument als van de verkoper blijkt dat de geleverde spots een lichtkleur hebben die iets afwijken. Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat de lichtkleur van de geleverde spots wel voldoet aan wat de consument mocht verwachten. De consument geeft in het vragenformulier zelf ook nog aan dat een afwijking van ongeveer 10% verwacht zou mogen worden. De geleverde spots voldoen aan dat criterium. De consument heeft naast zijn eigen verklaring geen nadere gegevens overgelegd, die zijn mening ondersteunen. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

De juiste én complete informatie geven over een product vóórdat de consument beslist tot aankoop is essentieel. Anders kan er sprake zijn van een misleidende en oneerlijke handelspraktijk. Daar is sprake van als de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument een besluit over een aankoop doet die hij anders niet had genomen. In de informatie op de website stond voor aankoop helder uitgelegd dat een afwijking van 10% verwacht mag worden. Het is aan de consument om aan te tonen dat relevante informatie niet tijdig is gegeven. Er zit dus verschil in verleiding en misleiding.

Deel dit nieuwsartikel