Uitspraak: Herroeping koopovereenkomst laptop

Categorie
Gepubliceerd op: 16 december 2022
Bijgewerkt op: 16 december 2022
Geschreven door
Uitspraak 14

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over het herroepen van de koopovereenkomst van een laptop. 

De consument

Ik heb de koopovereenkomst van een laptop herroepen omdat dit apparaat te duur was voor mij. Ik heb het als retour aangemeld en vervolgens teruggestuurd. Ik wil de door mij betaalde aankoopprijs terug.

De ondernemer

De consument heeft de originele verpakking weggegooid na ontvangst. In de doos die wij wel ontvingen, zat speelgoed en geen laptop. Dit speelgoed is nog steeds in ons bezit. Wij hebben daar een foto van gemaakt als bewijs. Bij binnenkomst hebben wij de consument direct gemeld dat er geen laptop is ontvangen. Het door ons verzonden pakket woog 3,54 kg, het pakket dat geretourneerd werd woog 1,92 kg. Ook daar hebben we bewijsstukken van.

De commissie

Vast staat dat het apparaat aan de consument is geleverd omdat de consument heeft erkend dat hij dit heeft ontvangen. De consument heeft het teruggestuurd maar de verkoper stelt dat er speelgoed in het pakket zat. Uit de gegevens van PostNL blijkt dat het pakket veel lichter was dan het oorspronkelijke gewicht. Het gekochte is voor risico van de verkoper totdat het product door de consument ontvangen is. Op dat moment gaat het risico over op de consument. Het is nu aan de consument om aannemelijk te maken dat het apparaat na de herroeping bij de ondernemer is terugbezorgd. En dat is op basis van de bewijzen van de verkoper en met name ook de resultaten van de weging door PostNL hoogst onaannemelijk. De consument had deze situatie kunnen voorkomen door bij de terugzending zorg te dragen voor verzekerde verzending. De klacht is ongegrond.

Deel dit nieuwsartikel