Uitspraak: Handtekening geplaatst voor onbeschadigde ontvangst

Categorie
Gepubliceerd op: 11 november 2022
Bijgewerkt op: 11 november 2022
Geschreven door
Overeenkomst 800 X 400

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over een beschadigd pakket.

De consument

“De door mij gekochte televisie is door de transportdienst naar binnen gebracht. Ik heb getekend voor ontvangst. Bij het uitpakken bleek er sprake te zijn van beschadigingen. De ondernemer geeft mij hiervan de schuld, terwijl ik zeer voorzichtig ben geweest. De transporteur heeft mij er niet uitdrukkelijk op gewezen dat ik tekende voor onbeschadigde ontvangst. Volgens mij is de televisie beschadigd verpakt. Ik wil mijn geld terug.”

De ondernemer

“De beschadigingen zijn ontstaan door toedoen van de consument. Er is sprake van een forse impact op het scherm. Er is geen, met de plaats van beschadiging, aan het scherm overeenkomstige beschadiging aan de verpakking aanwezig. Er is totaal geen beschadiging aan de verpakking van binnen. Dat is voor ons reden om aan te nemen dat tijdens het transport geen schade is ontstaan.”

De deskundige

“Er is op de pakbon getekend en afgevinkt voor onbeschadigde verpakking. Met de koerier is afgesproken dat dit ook wordt uitgelegd aan de consument. De schade is dusdanig dat – wanneer dat van te voren van buitenaf zou zijn ontstaan – de doos, de kartonnen plaat en de zak op die plaat doorboord zouden moeten zijn, maar dat is niet het geval.”

De ondernemer

“Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de schade aan de televisie niet ontstaan kan zijn tijdens het transport of nadat de televisie door de fabrikant verpakt is. De consument heeft ook zijn handtekening geplaatst voor een onbeschadigde verpakking. Dat de consument daarbij niet zou hebben geweten dat hij daarvoor tekende, is voor de commissie niet na te gaan. Als een consument een verklaring ondertekent, is de ondertekening voor zijn risico, een consument kan er achteraf geen beroep op doen dat de ondertekende verklaring hem niet bindt omdat hij de verklaring niet gelezen heeft.”

“Voor ons is bovendien niet goed voorstelbaar dat de fabrikant een in aanzienlijke mate beschadigde televisie zou hebben verpakt en aan de ondernemer geleverd zou hebben. Klacht is ongegrond.”

 

Deel dit nieuwsartikel