Uitspraak: Geen toezeggingen levering als je niet absoluut zekerheid hebt

Categorie
Gepubliceerd op: 23 december 2022
Bijgewerkt op: 23 december 2022
Geschreven door
Uitspraak 15

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over een telkens aangepaste leveringsdatum.

De consument

Ik heb verf gekocht. Op de website stond dat de levering de volgende dag is. Echter de leveringsdatum werd telkens opnieuw aangepast. Ik heb de verf niet ergens anders gekocht omdat de verkoper verwachte leveringsdata bleef sturen. Later bleek de oorzaak een gebrek aan grondstoffen, waardoor de fabrikant niet kon uitleveren. Dat had de verkoper veel eerder moeten melden. Dan had ik mijn geld terug kunnen krijgen en had ik eerder actie kunnen ondernemen. Ruim zeven weken later is de verf alsnog verzonden. Ik moet nu extra kosten maken om de kozijnen weer opnieuw te ontvetten/reinigen en wil daar een vergoeding van € 100, - voor.

De ondernemer

De vertraging kwam doordat de fabrikant niet kon uitleveren. In de markt is er tot op heden helaas nog steeds een tekort aan grondstoffen, waardoor sommige producten veel langer op zich laten wachten dan normaal. Wanneer dit bij ons bekend is wordt dit ook direct op de website aangegeven. Ook informeren wij de consumenten die een bestelling hebben lopen. Met deze consument hebben we ook contact gehad over de vertraging en hij gaf toen aan te willen wachten. Inmiddels is de bestelling verzonden.

De commissie

De verkoper heeft bij herhaling uitdrukkelijke toezeggingen aan de consument gedaan over levering van de gekochte verf. Terwijl hij deze niet kon nakomen. Omdat er in de eerste instantie sprake was van levering op korte termijn had de consument voorbereidende werkzaamheden verricht. Het uitblijven van de levering heeft voor problemen gezorgd. De klacht is gegrond.

De consument vraagt om een vergoeding van € 100, -. Dit bedrag wordt echter op geen enkele wijze nader onderbouwd, bijvoorbeeld via een verklaring daarover van de klusjesman/schilder.
Wij achten het wel aannemelijk dat meer kosten zijn ontstaan en vinden een tegemoetkoming van € 50, - redelijk en billijk.

Deel dit nieuwsartikel