Uitspraak: Drone vliegt weg

Categorie
Gepubliceerd op: 2 december 2022
Bijgewerkt op: 2 december 2022
Geschreven door
Uitspraakk 12

Elke week wordt er een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie behandeld. De ondernemer krijgt vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dit keer gaat het over een drone die is weggevlogen.  

De consument

"Ik kocht een drone voor € 1.149,-. Tijdens een schoolreisje in Engeland ben ik ermee gaan vliegen. Op een gegeven moment vloog de drone weg, waarna het signaal verloren ging, de return-to-home-functie niet meer werkte en de drone verdween. Ik had daar geen invloed op. Er is sprake van een constructiefout, niet van een gebruikersfout. Ik verlang een nieuwe drone."

De ondernemer

"De consument heeft zich niet aan de veiligheidsinstructies gehouden. Uit een analyse van de fabrikant is gebleken dat de drone meermalen een waarschuwing had gegeven. De consument is echter te ver door blijven vliegen met veel wind, en er is niet tijdig van de return-to-home-functie gebruik gemaakt. De vermissing is te wijten aan onjuist en onzorgvuldig gebruik."

De commissie

"Tijdens de zitting licht de consument toe dat de drone tijdens de bewuste vlucht in Engeland bij correcte besturing niet deed wat daarvan normaal mocht worden verwacht. De ondernemer verweert zich op een gebruikersfout door onjuist en/of zorgvuldig gebruik. We overwegen dat de consument door een combinatie van waarschuwingen had moeten begrijpen dat hij, door de drone toch in de lucht te houden, het niet te verwaarlozen risico liep om de macht over de drone te verliezen en de drone daardoor ook feitelijk te verliezen. Dat hij de drone kwijt is, is dan ook het gevolg van de door de consument zelf gemaakte keuze om de drone ondanks waarschuwingen in de lucht te houden. De consument mag de ondernemer daarvoor niet verantwoordelijk houden. Dat geen onderzoek meer aan de verloren gegane drone zelf kan worden verricht, ligt daardoor ook in de risicosfeer van de consument."

 

Deel dit nieuwsartikel