Uitgesproken Ank: Hogere schadevergoeding

Categorie
Gepubliceerd op: 15 december 2021
Bijgewerkt op: 15 december 2021
Juridisch Uitgesproken Ank Kliko Ombouw 800X400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een hogere schadevergoeding van een kliko-ombouw die beschadigd is geleverd.

De consument

Ik heb een kliko-ombouw gekocht die beschadigd is geleverd. De ondernemer geeft mij de keuze tussen gratis retour sturen, dan krijg ik een nieuwe ombouw. Of € 100 retour, dat is 20% van de aankoopprijs. Dat wil ik niet. Ik wil eerst een gedegen onderzoek. Nu ik dat niet krijg, wil ik € 150 terug.

De ondernemer

Negen dagen na ontvangst heeft de consument gemeld dat ze haar bestelling beschadigd heeft ontvangen, onder bijvoeging van foto’s. Wij hebben direct aangeboden om het artikel om te ruilen, of op basis van de foto’s, een korting van 20% te geven. We hebben dit aanbod steeds herhaald. Het enige wat de consument wil, is een korting van € 150 met behoud van de ombouw. Ze wil het artikel niet retour sturen en de ombouw niet uit elkaar halen.

De commissie

De kliko-ombouw was beschadigd bij aflevering en beantwoordt daarmee dus niet aan de overeenkomst. Er is sprake van non-conformiteit. Daar gaat het geschil niet over. De vraag gaat over de gevolgen daarvan plus de eis van € 150 retour. Bij non-conformiteit is de verkoper verplicht, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, tot herstel of vervanging. Als dat onmogelijk is óf als dat van de verkoper niet gevergd kan worden óf als de verkoper hier niet aan voldoet, volgt ontbinding van de overeenkomst of een redelijke en billijke prijsvermindering. De verkoper heeft voldaan zijn verplichtingen, de klacht is ongegrond.  

Mijn oordeel

Direct na de melding van de schade heeft de verkoper aangeboden om het product gratis om te ruilen voor een nieuw exemplaar óf een korting van 20%. Dat is een uitstekend aanbod. Hiermee heeft de verkoper voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst. Wanneer beantwoordt een geleverd product aan de overeenkomst? Dat is als het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. En dat geldt ook voor bijzondere eigenschappen als deze voor het sluiten van de overeenkomst zijn toegezegd. Let dus, als verkoper, ook op de omschrijving bij het product.

Deel dit nieuwsartikel