Gemeenten: omarm e-commerce en digitalisering

Categorie
Gepubliceerd op: 3 maart 2022
Bijgewerkt op: 3 maart 2022
Geschreven door
De Toekomst Van Lokaal

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur doet de e-commercesector een oproep aan alle aankomende raadsleden en de te vormen coalities: omarm de digitale lokale economie! “Het is belangrijk dat gemeenten digitalisering hoog op de agenda zetten. Ook voor een vitale binnenstad moeten we vooral kijken naar hoe online en offline elkaar versterken. In plaats van zaken te verbieden, roepen we op om samen te werken aan oplossingen zoals het verduurzamen van bezorgopties en het goed inpassen van zogenaamde dark stores”, zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org.

Download hier het pamflet

Samen met gemeenten willen we werken aan thema’s als het maken van ruimte voor nieuwe retail, het reduceren van afval en oplossingen die gericht zijn op de krappe arbeidsmarkt. “Samen met gemeentebesturen willen we de visie op digitalisering koppelen aan krachtige formules voor de retailers én de leefbaarheid versterken in centra en kernen. Online en offline kunnen niet meer zonder elkaar”, geeft Ten Ham aan. “Omarm de digitalisering van de samenleving en zet de positieve effecten van e-commerce in voor de omgeving, de mens en het milieu.”

Om de gemeenten te helpen in het bepalen van hun beleid en een voorzet te geven in de onderwerpen die voor de e-commercesector én voor de leefomgeving belangrijk zijn, stuurde Thuiswinkel.org deze week een manifest naar de gemeenten. “We hopen van harte dat zij onze aanbevelingen meenemen tijdens en vooral na de gemeenteraadsverkiezingen als de coalitieakkoorden worden gesloten. Wij gaan dit manifest opvolgen en komen met lokale projecten en initiatieven, zoals het terugdringen van verpakkingsmaterialen”, besluit Ten Ham.

Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, roept gemeentebesturen op om in hun coalitieakkoorden rekening te houden met:

Nieuwe retail

Consumenten kiezen steeds meer voor duurzame opties, zowel qua producten, verkopers als bezorgopties. We sporen gemeenten aan om ruimte te geven aan (flits)fietskoeriers, innovaties en duurzame verzendmethoden. Het is aan beleidsbepalers en regelgevers om niet zozeer bevreesd te zijn voor deze nieuwe ontwikkelingen, maar ze juist te omarmen en een goede plek te geven in de samenleving.

Verpakkingen en afval

Online retailers nemen veel initiatief om verpakkingsmateriaal te verminderen en te verduurzamen. Tegelijkertijd zien we dat papiercontainers niet zijn aangepast aan het veranderde aanbod en dat er helaas nog altijd karton naast containers wordt geplaatst. Dit geeft een rommelig beeld en is slecht voor het milieu. Echter, gemeenten zouden ook de rol kunnen pakken door papiercontainers beter geschikt te maken voor karton.

Arbeidsmarkt

De e-commercesector zorgt voor banen, onder andere voor mensen die minder of geen opleiding hebben. Tegelijkertijd ervaren ook webwinkels een sterke krapte in de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat veel bedrijven (noodgedwongen) medewerkers uit het buitenland halen. Als gemeenten meehelpen in het bij elkaar brengen van mensen uit de bijstand en de behoefte aan arbeidskrachten in distributiecentra, kan iedereen daar baat bij hebben. Daarnaast geeft Thuiswinkel.org gemeenten de overweging om steun te bieden in het opvangen van medewerkers uit het buitenland, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

Download hier het pamflet

Deel dit nieuwsartikel