Hvorfor kigge efter tillidsmærker?

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber noget online? Hvordan kan du være sikker på, at en e-forhandler respekterer dit privatliv?Er de pålidelige, og vil dit køb rent faktisk blive afsendt?

Waarom Letten Op Een Keurmerk

Vi ved, at dette er de sidste ting, du vil bekymre dig om, når du sidder og shopper online. Det er derfor, vi certificerer e-forhandlere, så du kan gøre det, du elsker allermest: nemlig shoppe online uden bekymringer.

Det er meget vigtigt, at sikkerheden er i orden, når du handler online. Svigagtige e-forhandlere kan snuppe dine penge i en vis fart, men hvad er endnu værre: de kan også få adgang til alle dine personlige oplysninger! Der er flere måder at tjekke på, om du har med et en ærlig forhandler at gøre. Dette inkluderer at lede efter tillidsmærker for e-forhandlere. Men vidste du, at der er store forskel på de forskellige online-tillidsmærker? 

Ikke alle tillidsmærker er "til at stole på"

Mere end tre fjerdedele af forbrugerne mener, at e-forhandleres tillidsmærker revideres (83 %), at de revideres af et uafhængigt organ (78 %), og at de udstedes af brancheorganisationer (74 %). Dette er dog bestemt ikke tilfældet, når det drejer sig om tillidsmærker for e-forhandlere. Bortset fra det hollandske Thuiswinkel Waarborg og det internationale Shopping Secure-mærke, er der ikke et enkelt tillidsmærke for e-forhandlere, der opfylder disse forbrugerforventninger. Nogle tillidsmærker kan blot købes, uden at det kræver en eneste kontrol af den pågældende hjemmeside.

Shopping Secure: sikker online shopping

Hos Shopping Secure har piben en anden lyd: det er ikke hvem som helst, der kan blive medlem af Thuiswinkel.org og Shopping Secure. Shopping Secure står for sikkerhed og sikker online shopping, så vi kræver, at vores medlemmer overholder alle relevante regler og bestemmelser. Derfor skal vores medlemmer gennemgå en streng certificeringsproces og bliver certificeret påny hvert år.

Certificeringsprocessen består af tre dele:

  1. en juridisk gennemgang
  2. økonomisk overvågning
  3. en sikkerhedsscanning

Derudover er vores vilkår og betingelser i overensstemmelse med den hollandske forbrugerforenings, og vi har en uafhængig voldgiftskomité og leverer mæglingstjenester til forbrugere og online forhandlere.

Tjek shopping secure's garantier