Indgivelse af en klage

Klachten Panorama

Søg i hjælpecenteret

Hvis du har en klage over en e-forhandler eller platformssælger, så gå til Thuiswinkel.org. Vi hjælper dig i tre trin.

Trin 1: Send din klage til e-forhandleren eller e-sælgeren, eller brug vores klageformular

Trin 2: Support til løsning af klage

Trin 3: Til Voldgiftsudvalget

Trin 1: Send din klage til e-forhandleren eller e-sælgeren, eller brug vores klageformular

Vores medlemmer går længere end det nødvendige for at sikre kundetilfredshed og overholde vores forenings adfærdskodeks. Alligevel kan det ske, at du ikke er helt tilfreds med en service eller et produkt. Hvis dette er tilfældet, kan du underrette e-forhandleren eller sælgeren direkte. Hvis I ikke kan finde ud af det sammen, så giv os besked. Vi videresender din klage til e-forhandleren og bistår, hvor det er muligt. Du kan udfylde formularen for medlemmer og ikke-medlemmer .

INDSEND EN KLAGE NU

Trin 2: Support til løsning af klage

Generelt vil du modtage et svar fra e-forhandleren eller sælgeren inden for syv dage efter indsendelse af formularen. Hvis du ikke har modtaget et svar, eller hvis din klage ikke er blevet løst til din tilfredshed, skal du kontakte os. Det kan du gøre ved at svare på den e-mailbekræftelse, du modtager efter indsendelse af klageformularen eller ved at sende en e-mail til klachten@thuiswinkel.org. Vi hjælper dig med at tage det næste skridt og undersøge dine muligheder.

Trin 3: Til Voldgiftsudvalget

Hvis løsningen på klagen ikke har det tilsigtede resultat, har du og forhandleren en tvist, hvilket betyder, at du kan beslutte at gå til retten eller til Thuiswinkel Alternative Dispute Committee (ADR/ODR). Dette udvalg hører under Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakens ansvar (den hollandske fond for Forbrugerklagenævn , SGC) i Haag og er uafhængig af Thuiswinkel.org. Thuiswinkel forbrugerklagenævn håndterer kun tvister med e-forhandlere eller sælgere, der er medlemmer af Thuiswinkel.org. Indgivelse af en tvist er underlagt et gebyr på 52,50 €.

Du kan kontakte Voldgiftsudvalget fire uger efter indgivelse af din klage; dette vil give e-forhandleren/sælgeren rimelig tid til at løse din klage forinden. Thuiswinkel.org garanterer overholdelse af de (bindende) afgørelser, som træffes af Thuiswinkel forbrugerklagenævnet.