Shopping Secure
Certifikat

Thuiswinkel.org förklarar att dess medlem:
Sunweb (SE)
får använda Shopping Secure-certifikatet.

Det innebär att Sunweb (SE) har certifierats som en onlinebutik av Thuiswinkel Waarborg certifieringsstiftelse. Arbetsmetoden och villkoren som observerades under certifieringsprocessen följer europeiska lagar och förordningar. Webbutiken kommer att certifieras varje år.

Sunweb (SE) certifierades först den 20 oktober 2021

Sunweb (SE) ger dig åtminstone följande 9 säkerheter:

 1. Företaget existerar på riktigt och du kan nå:

  Sunweb (SE)

  Företagsadress
  Schützengasse 4
  CH- 8001 Zürich
  Schweiz
   
  Postadress
  Kronprinsessegade 54
  1306 København K
  Danmark
   
  Phone number 040-66 88 100
  E-postadress
  Website http://Sunweb.se
   
  Medlem sedan den 20 oktober 2021
 2. Det nederländska konsumentförbundet stöder de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

  De allmänna villkoren har upprättats i samarbete med det nederländska konsumentförbundet som du enkelt kan hitta på webbplatsen för Sunweb (SE).

 3. Betänketid på minst 14 dagar

  Förtroendemärkningen Shopping Secure garanterar att medlemmarna följer den lagstadgade 14-dagars betänketiden. Läs vad du kan göra inom denna betänketid och undantag som finns i lagen.

 4. Tydligt erbjudande: Du vet alltid vad du köper

  Alla produkter och/eller tjänster innehåller en tydlig beskrivning som stämmer överens med verkligheten.

 5. Tydlig beställningsprocess

  Webbutikens beställningsprocess sker med tydliga steg. Det är tydligt vad du beställer innan du ingår ett inköpsavtal och du får ytterligare en chans att korrigera innan du beställer.

 6. Priserna är tydliga

  Du får korrekt information om om eventuella extra kostnader, t.ex. frakt, betalning, policy eller administrationskostnader. Det innebär inga oväntade kostnader i efterhand.

 7. Säker betalningsmiljö

  När du gör en betalning i en webbutik sker detta alltid med en säker anslutning med ett SSL-certifikat (HTTPS och/eller ett lås längst upp eller längst ned på webbsidan).

 8. En noggrann och varsam behandling av dina personuppgifter

  Sunweb (SE) har en skyldighet att göra allt för att säkerställa säker transport, behandling och lagring av personuppgifter. Dessutom ska kunderna enkelt kunna avsluta prenumerationen på kommersiella e-postmeddelanden. Thuiswinkel.org pratar regelbundet med Sunweb (SE) om deras skyldigheter. Dessutom utför Thuiswinkel.org säkerhetskontroller på certifierade onlinebutiker och plattformar. Läs här hur Thuiswinkel.org garanterar detta >

 9. Medling av klagomål och oberoende skiljedomskommitté

  Har du trots dessa säkerheter ett klagomål om en medlem? Du kan informera Sunweb (SE) om detta direkt eller skicka in ett klagomål. Om du inte kan komma fram till en tillfredsställande lösning hjälper Thuiswinkel.org dig med gratis medling av klagomål. Om du inte är nöjd kan du anmäla en tvist till den oberoende Thuiswinkel skiljedomskommittén. Se skiljedomskommitténs förfarande. Thuiswinkel.org går i borgen för efterlevnad av kommitténs beslut upp till ett belopp på till 10 000 euro per beslut. Denna garanti gäller inte om företaget befinner sig i betalningsinställelse eller i konkurs. Thuiswinkel.org är ingen garantifond.