Att lämna in ett klagomål

Klachten Panorama

Sök i hjälpcentret

Om du har ett klagomål om en e-handlare eller plattformssäljare går du till Thuiswinkel.org! Vi hjälper dig i tre steg.

Steg 1: Skicka ditt klagomål till e-handlaren eller säljaren eller använd vårt klagomålsformulär

Steg 2: Stöd för behandling av klagomål

Steg 3: Till skiljedomskommittén

Steg 1: Skicka ditt klagomål till e-handlaren eller säljaren eller använd vårt klagomålsformulär

Våra medlemmar gör allt för att säkerställa att kunderna blir nöjda och de följer vår förenings uppförandekod. Det kan ändå hända att du inte är helt nöjd med en tjänst eller produkt. Om detta fall kan du meddela e-handlaren eller säljaren direkt. Meddela oss om ni inte kan lösa detta tillsammans. Vi kommer att vidarebefordra ditt klagomål till e-handlaren och hjälpa till i möjlig mån.Du kan fylla i formuläret för medlemmar och icke-medlemmar .

SKICKA IN ETT KLAGOMÅL NU

Steg 2: Stöd för behandling av klagomål

Vanligtvis får du svar från e-handlaren eller säljaren inom sju dagar efter att du har skickat in formuläret. Kontakta oss om du inte har fått något svar eller om ditt klagomål inte har lösts till din belåtenhet. Du kan göra detta genom att svara på e-postbekräftelsen du får efter att du har skickat in klagomålsformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till klachten@thuiswinkel.org. Vi hjälper dig med nästa steg och undersöker dina alternativ.

Steg 3: Till skiljedomskommittén

Om lösningen på klagomålet inte har avsett resultat har du och återförsäljaren en tvist vilket innebär att ni kan besluta att gå till domstol eller till Thuiswinkels alternativa tvistkommitté (ADR/ODR) . Denna kommitté är Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakens ansvar (nederländsk stiftelse för reklamationsnämnder, SGC) i Haag och är independentoberoende av Thuiswinkel.org.Thuiswinkel reklamationsnämnd hanterar endast tvister med e-handlare eller säljare som är medlemmar i Thuiswinkel.org. För att lämna in en tvist tas en avgift på 52,50 € ut.

Du kan kontakta skiljedomskommittén fyra veckor efter att du lämnat ditt klagomål. Detta ger e-handlaren/säljaren rimlig tid till att först lösa klagomålet. Thuiswinkel.org garanterar efterlevnad av (bindande) beslut från Thuiswinkel reklamationsnämnd.