Hieronder vind je de resultaten van jouw zoekterm. Kun je niet vinden wat je zoekt? Stuur even een mailtje naar info@thuiswinkel.org, dan helpen we je graag verder. 

Filter op

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Veel grondstoffen kunnen we eindeloos opnieuw in de natuurlijke of de technische kringloop terugbrengen, soms in een andere vorm dan het origineel.
/webshops/kennisbank/topics/circulaire-economie/
De verschuiving naar een circulaire economie begint momenteel serieuze vormen aan te nemen. Wat is het verschil met ongeveer dertig jaar geleden en waarom zou er nu in internationaal verband wel grootschalig gehoor worden gegeven aan de roep om een duurzamer beleid? In onze position paper geven we drie redenen waarom dit in onze ogen hét moment is voor een circulaire economie.
/webshops/kennisbank/downloads/position-paper-dit-is-het-moment-voor-de-circulaire-economie/
Duurzaamheid begint een steeds prominentere positie op de agenda van bedrijven te krijgen. We bewegen ons meer en meer naar een circulaire economie, waarin we efficiënter en effectiever met grondstoffen omgaan en we ons bewuster zijn van onze omgeving.
/webshops/nieuws/position-paper-dit-is-het-moment-voor-de-circulaire-economie/
Nederland zet zich in voor een circulaire economie en ook e-commercesector moet aan de slag, is te lezen in het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPCE). Voor onze sector zijn onder meer de overstap naar circulaire businessmodellen, hergebruik, circulair ontwerp, reparatie, inzameling en recycling van toepassing. Het NPCE biedt een belangrijke richtlijn en handvatten voor ketensamenwerking om zo de economie te verduurzamen. Thuiswinkel.org heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het plan, maar mist nog het vrijmaken van het nodige budget om een circulaire economie weer een stap dichterbij te brengen.
/webshops/nieuws/e-commercesector-moet-aan-de-slag-met-nationaal-plan-circulaire-economie/
In de opgeleverde bluepaper van de expertgroep Data management for a Circular Economy geven de experts retailers handvatten voor het maken van een begin met circulariteit via het verzamelen en uitwisselen van data.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/hoe-kunnen-retailers-profiteren-van-een-circulaire-economie/
Een circulaire economie in 2050, dat is de ambitie van het kabinet. Daarbij richten zij zich primair op circulaire businessmodellen, hergebruik en recycling. Het kabinet maakt ruimte voor het ondersteunen van het mkb en vindt dat ook producenten en consumenten verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit is in lijn met hoe Thuiswinkel.org aankijkt tegen het behalen van een volledig circulaire e-commercesector.
/webshops/nieuws/prinsjesdag-zet-budget-in-voor-circulaire-economie-en-ondersteuning-van-het-mkb/
Efficiënter verpakken en strengere eisen aan duurzame claims. Dat is (kortweg) de opdracht van de Europese Commissie voor de e-commercesector. Deze week presenteerde de EC de Package and Packaging Waste Directive (PPWD). Thuiswinkel.org streeft dezelfde doelen na en denkt dat de gestelde doelen realistisch en haalbaar zijn.
/webshops/nieuws/actieplannen-circulaire-economie-gepresenteerd-door-ec/
De Europese Commissie heeft met de Green Deal een ambitieus klimaatbeleid voor Europa gepresenteerd. Het doel hiervan is om van Europa in 2050 een klimaatneutraal continent te maken.
/webshops/nieuws/europa-wil-een-circulaire-economie-wat-betekent-dit-voor-de-e-commercesector/
Tijdens de Thuiswinkel Table Talk gingen verschillende tafelgasten in gesprek over de duurzame transitie. Bekijk wat zij aan tafel bespraken.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/thuiswinkel-table-talk-richting-een-duurzame-en-circulaire-economie/
We spreken Marianne van Leeuwen, Leader van het Circulaire team van Decathlon, over Decathlon circulaire modellen toepast.
/webshops/nieuws/decathlon-naar-een-circulaire-economie/
Afgelopen dinsdag 8 november vroeg Kamerlid Eva van Esch (PvdD) tijdens het Circulaire Economie-debat naar de stand van zaken over het terugdringen van verzendmaterialen van e-commerceverpakkingen. “De sector is al aan de slag met verpakkingen die beter op maat zijn, met minder materiaal en minder uitstoot in de logistiek en met het niet kiezen voor extra verzendverpakking als dat niet nodig is”, antwoordde Staatssecretaris Vivianne Heijnen.
/webshops/nieuws/e-commerce-onderwerp-van-gesprek-tijdens-debat/
Hoe bereidt de e-commercesector zich voor op de circulaire economie? Op het Nationale Congres Circulaire Economie begin februari gaven collega’s Alicja van Ewijk en Ellen de Lange een presentatie over dit onderwerp.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/video-duurzaam-bestellen-en-retourneren-doe-je-zo/
Wil je aan de slag met duurzaamheid maar heb je geen idee waar te beginnen?  De onderwerpen verpakken, retouren, bezorgen, duurzame product keuze en/of circulaire economie zijn voor iedere webwinkel relevant.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/vijf-tips-om-jouw-webshop-te-verduurzamen/
Door onder meer bedrijfsmiddelen, faciliteiten en personeel te delen, kun je omzet realiseren, kosten besparen en bovendien een concrete bijdrage leveren aan de circulaire economie.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/deeleconomie-wat-heb-jij-te-delen-en-wat-levert-jou-dat-op/
In September presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG). Dit voorstel moet er voor zorgen dat de productaansprakelijkheid nog actueel is in de digitale economie en beter past bij de ontwikkelingen richting een circulaire economie.
/webshops/wetgevingsagenda/wetgevingsagenda-product-liability-directive-pld/
Afgelopen week reageerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk op de motie van Kamerlid Eva van Esch (PvdD) over het terugdringen van verzendmaterialen van e-commerceverpakkingen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen is “verheugd te constateren dat de e-commercesector zelf stappen zet die in lijn zijn met de koers uit de Europese verpakkingsverordening en zal de inzet van de sector vanuit de doelen in het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPCE) volgen.” Heijnen noemt Thuiswinkel.org en ziet onze inzet voor samenwerking in de keten richting herbruikbare verpakkingen.
/webshops/nieuws/politiek-ziet-thuiswinkel-org-als-verbinder-ketensamenwerking-herbruikbare-verpakkingen/
Een belangrijk deel van de milieu impact die mensen hebben, zit in de producten die ze kopen. Steeds meer consumenten gaan daarom op zoek naar duurzame producten, ook online. Webwinkels willen dus steeds vaker een ruim duurzaam assortiment aanbieden. Dit sluit bovendien goed aan bij het Actieplan Circulaire Economie, dat in Europa en Nederland leidraad is voor (toekomstig) beleid.
/webshops/kennisbank/topics/productaanbod/
Bij Thuiswinkel.org zijn we al enkele jaren actief bezig met duurzaamheid, waarbij de focus ligt op  logistiek, verpakken, consumentenbewustzijn en circulaire economie. Zo ken je vast onze tool Bewust Bezorgd wel. Ook bij Ecommerce Europe staat het onderwerp sinds dit jaar hoog op de agenda. De ambitie is om online retail een cruciale rol te laten spelen in de ontwikkeling van duurzame consumptie en circulariteit.
/webshops/nieuws/duurzaamheid-hoog-op-de-agenda-bij-ecommerce-europe/
Op donderdag 29 september vindt de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst van de Transitieagenda Consumptiegoederen plaats. In de transitie naar een volledig circulaire consumptiegoedereneconomie kijken we naar de koplopers. Waar staan ze nu? Hoe krijgen we alle spelers uit het systeem mee? Daar moet nu de focus liggen, want we hebben iedereen nodig om deze transitie tot een succes te maken. Het belangrijkste thema van de dag is dan ook ‘De koplopers centraal’.
/webshops/nieuws/stakeholderevent-transitieagenda-consumptiegoederen-2022/
Het kabinet heeft de rijksbegroting voor volgend jaar gepresenteerd. De Koning sprak ​zijn waardering uit voor het mkb en de moeilijke positie waarin veel ondernemers zich bevinden. ​Thuiswinkel.org is blij te horen dat de noodzaak van het versterken van het mkb-ondernemersklimaat wordt gezien in deze economisch zwaardere tijden, maar blijft de plannen nauwlettend in de gaten houden.
/webshops/diensten/belangenbehartiging/prinsjesdag-2022/
Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ook binnen het steeds veranderende (online-)retaillandschap speelt dit onderwerp een steeds grotere rol. Dit vraagt om een constante focus op innovatie waarin er een balans moet zijn tussen sociale, economische en ecologische factoren.
/webshops/kennisbank/topics/duurzaamheid/
Thuiswinkel.org zet zich in voor veilig en verantwoord online ondernemen. Voor de online sector gelden verschillende wetten en regels, waar we uitgebreid over communiceren. Het ontwikkelen van een nieuwe wet is een tijdrovend proces. Hieronder lees je welke wetten er op ons afkomen en hoever we nu zijn in het proces. 
/webshops/wetgevingsagenda/
Uit onze handleiding Goed Verpakt: Handleiding Duurzaam Verpakken 2019 lichten we hieronder verschillende manieren toe die je hierbij kunnen helpen.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/goed-verpakt-vier-mogelijkheden-voor-herbruikbare-verpakkingen/
De presentatie van de expertgroep Data Management for a Circular Economy tijdens Shopping Today stond in het teken van circulariteit: wat is het, waar sta je als bedrijf en wat is er nodig?
/webshops/nieuws/strategieen-voor-circulariteit-en-drie-consumententrends/
Wat staat je de komende tijd te wachten? Lees het Circular Economy Action Plan van de Europese Commissie.
/webshops/kennisbank/downloads/circular-economy-action-plan/
De Secretaris-Generaal van de VN zei: "onze planeet stuurt ons een noodsignaal". En dat noodsignaal was afgelopen jaar op 28 juni; Earth Overshoot Day, de dag waarop we als mensen meer gebruiken aan grondstoffen dan de aarde in een jaar kan regenereren. Elk jaar valt die dag eerder; de leefbaarheid van de aarde staat op het spel. We moeten nú drastische maatregelen durven te nemen om de problemen de rug toe te keren. Onze sector wil en moet daarbij onderdeel zijn van de oplossing.
/webshops/nieuws/e-commerce-volledig-circulair/
Inge Demoed, Innovation Manager Sustainability bij Thuiswinkel.org, vertelde tijdens haar presentatie op de Webwinkel Vakdagen hoe je als webshop de consument kan helpen.
/webshops/nieuws/excelleren-op-duurzaamheid/
Duurzaamheid binnen de e-commercesector is geen trend meer maar een gegeven. Voor duurzaamheidsonderwerpen is er steeds meer aandacht. Lees de trends hier.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/dit-zijn-de-trends-voor-duurzame-e-commerce/
Op 1 juni start er een CIRCO track rondom circulaire business modellen en design strategieën voor de e-commerce sector.
/webshops/nieuws/circo-circular-business-design-track-e-commerce-verpakkingen-en-retourlogistiek/
In 2023 wordt een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel ingevoerd. Het doel van de UPV is om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling in de fashionbranche.
/webshops/nieuws/modeketens-vanaf-2023-zelf-verantwoordelijk-voor-afgedankte-kleding/
De Europese wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval verandert. Dat heeft ook gevolgen voor het Nederlandse beleid.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/nieuwe-wet-en-regelgeving-bij-het-verpakken-van-producten/
62% van de leden van Thuiswinkel.org voert een actief duurzaamheidsbeleid. Waar zijn de leden mee bezig en waar kunnen nog stappen worden gemaakt?
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/driekwart-van-de-leden-van-thuiswinkel-org-is-bezig-met-duurzaamheid/
Thuiswinkel Zakelijk-lid Holbox heeft een primeur op het gebied van duurzaamheid: De Sustainability ID. Dit is een materiaalpaspoort waarmee je inzicht krijgt in de materialen waaruit een display bestaat.
/webshops/nieuws/sustainability-id-materiaalpaspoort-voor-displays/
Bij Thuiswinkel.org stimuleren we recycling, maar kijken we ook verder. Wij lichten de mogelijkheden van de vormen van circulariteit graag even toe.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/hoe-ziet-circulariteit-eruit-binnen-e-commerce/
Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie het wetsvoorstel Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) gepubliceerd. Het voorstel bevat regels voor minder lucht in verpakkingen, kleinere verpakkingen en herbruikbare verpakkingsontwerpen. Wat gaat dit precies betekenen voor retailers in de e-commercesector?
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/nieuwe-verpakkingswet-hoe-zit-het-precies/
Het jaar 2020 was het jaar van corona. Maar verduurzaming blijft onverminderd belangrijk en in 2020 hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/duurzaamheidsresultaten-van-thuiswinkel-org-in-2020/
Een goede verpakking is nodig om producten goed te beschermen. Die verpakkingen moeten vervolgens een zo klein mogelijke impact op het milieu achterlaten. Daarom heeft Thuiswinkel.org samen met de sector een Brancheverduurzamingsplan Verpakken opgesteld.
/webshops/kennisbank/downloads/brancheverduurzamingsplan-verpakken-e-commerce-2019-2022/
De Webwinkel Vakdagen zijn al 16 jaar hét ontmoetingsplatform voor de gehele e-commerce branche.
/webshops/agenda/wwv-2023/
Tijdens de Kick-Off word je bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen door inspirerende keynotesprekers. Een van die keynotesprekers is Marianne van Leeuwen.
/webshops/nieuws/shoppingtomorrow-kick-off-circulaire-modellen-bij-decathlon/
In de columnreeks Special Guest van Pakkracht is steeds een gastcolumnist aan het woord. Deze keer schrijft Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org.
/webshops/nieuws/herbruikbare-verpakking-als-nieuwe-norm/
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geeft Margreeth Pape het nieuwe kabinet aanbevelingen over hoe zij kunnen ondersteunen in het verduurzamen van de e-commercebranche
/webshops/nieuws/verduurzaming-van-de-e-commercesector/
We gaan nog één keer in gesprek met de afscheidnemende Margreeth Pape over de afgelopen zeven jaar.
/webshops/nieuws/duurzaamheid-e-commerce-de-afgelopen-zeven-jaar-van-margreeth-pape/
In de e-commercesector zien we allerlei initiatieven op het gebied van circulaire verpakkingen. Lees hier tips over wat jouw circulaire verpakking maakt of breekt.
/webshops/kennisbank/kennisartikelen/drie-manieren-om-circulair-te-verpakken/
Hoe kijken CEO’s van vooraanstaande webwinkels, wetenschappers en politici naar het (online) winkelen van de toekomst? Welke ontwikkelingen komen eraan en hoe kunnen mkb’ers zich daarop voorbereiden? Om daar antwoord op te krijgen, organiseert Thuiswinkel.org voor het eerst dit jaar de Thuiswinkel Table Talk – editie CEO op 30 juni.
/webshops/nieuws/thuiswinkel-table-talk/
In 2020 was er voor het eerst ook een award voor de beste verbeterslag op het gebied van duurzaamheid. Wehkamp heeft de prijs gewonnen voor de overstap naar 100% gerecycled plastic.
/webshops/nieuws/wehkamp-wint-shopping-award-duurzaamheid/