Directieleden van ondernemingen die bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten, komen in aanmerking om bestuurslid te worden van de vereniging. Het bestuur van Thuiswinkel.org wordt sinds 2017 voorgezeten door Paul Nijhof en bestaat uit de volgende bestuursleden: