Verkoop je producten in Duitsland? Let op. Sinds juli 2021 gelden er aanscherpingen in de Duitse verpakkingswet voor bedrijven die naar Duitsland verkopen. De belangrijkste aanpassing is dat online verkoopplatformen erop moeten toezien dat hun verkopers de benodigde registraties hebben.

De Duitse verpakkingswet, in het Duits Verpackungsgesetz of kort VerpackG, is van toepassing op retailers en fabrikanten die goederen vanuit Nederland naar Duitsland verzenden. De wet bepaalt dat iedereen die verpakkingen vult met goederen en deze naar of in Duitsland verzendt, een ‘licentievergoeding’ moet betalen om deel te nemen aan een zogenaamd duaal systeem. Bij niet-naleving van de regelgeving kunnen boetes tot 200.000 euro, verkoopverboden en waarschuwingen worden opgelegd.

Sinds 1 juli 2021 gelden de volgende aanscherpingen op de wet:

  • Distributeurs zijn nog steeds verplicht hun eigen verpakkingen te melden.
  • Online verkooppunten mogen ongeregistreerde verpakkingen niet meer verzenden.
  • Fulfilmentdienstverleners mogen geen activiteiten verrichten voor niet-geregistreerde fabrikanten/verkopers en hun verpakkingen. Verkoopplatformen dienen hun verkopers op de registraties te wijzen en controleren.

De verwachting is dat de platformen hun verkopers verplichten om de registratienummers van de Zentrale Stelle en klantnummer van een Duits duaal systeem aan te melden, zodat zij als verkoper bij het platform aangesloten kunnen blijven.

Waarom is deze wet belangrijk voor jou?

De VerpackG reguleert de verantwoordelijkheden met betrekking tot het op zich nemen van de verwijderings- en recyclingkosten van verpakkingsafval en heeft tot doel de recyclingquota daarvoor aanzienlijk te verhogen. Iedereen die in Duitsland zogenaamde verkoopverpakkingen (product-, verzend-, serviceverpakkingen) in omloop brengt, is hierbij betrokken. De persoon die verantwoordelijk is voor de dispensatie van de verpakking is diegene die bij grensoverschrijding van de goederen verantwoordelijk voor de goederen is. Meestal is dit de importeur, maar het is belangrijk dat de betrokken partijen dit duidelijk in het contract vermelden.

Als je je goederen naar eindverbruikers in Duitsland stuurt, ben je verplicht om zelf een licentie te verkrijgen voor de meegestuurde verpakkingen (product- en verzendverpakking). De licentieplichtige is verantwoordelijk voor alle geïmporteerde verpakkingen – dat wil zeggen zowel product- als verzendverpakkingen, inclusief vul- en polstermaterialen. 

Op wie heeft de wet betrekking?

De bepalingen van de Duitse verpakkingswet zijn van toepassing op elke handelaar die goederen op het Duitse grondgebied invoert, met inbegrip van verpakkingen die uiteindelijk door de eindverbruiker als afval worden afgevoerd. Het moet steeds duidelijk zijn, wie de persoon is die verantwoordelijk is voor de goederen bij het overschrijden van de grens - alle verplichtingen die uit de wet voortvloeien, gelden voor deze persoon.

Aan welke verpakkingen moet een licentie worden verleend?

Dit geldt voor alle verpakkingen die uiteindelijk bij de Duitse eindverbruiker aankomen en door hem worden verwijderd. Het overkoepelende begrip luidt ‘verkoopverpakkingen’, waarmee wordt bedoeld: product-, verzend- (inclusief vul- en beschermmateriaal) en serviceverpakkingen. Het materiaal waarvan de verpakking is gemaakt, is irrelevant, omdat aan alle verpakkingen, van karton tot kunststof en glas, een licentie moet worden verleend.

Vanaf welke hoeveelheid zijn de bepalingen geldig?

De voorschriften van de verpakkingswetgeving zijn geldig vanaf de eerste gevulde en in omloop gebrachte verpakking – minimale hoeveelheden bestaan uitdrukkelijk niet.

Wat is het doel van de Duitse wetgever met de verpakkingswet?

De online- en postorderverkoop draagt er in belangrijke mate toe bij dat over de hele wereld in toenemende mate verpakkingsafval ontstaat. Om dit zoveel mogelijk te kunnen recyclen, roept de wet alle distributeurs van verkoopverpakkingen op om hun productverantwoordelijkheid te nemen.

Zo zorgt de door de dealers en fabrikanten betaalde licentievergoeding voor een zekere terugname, sortering en recycling van de verpakkingen via de zogenaamde duale systemen. Tegelijkertijd schrijft de wet aanzienlijk hogere recyclingquota's voor; zo moet vanaf 2022 bijvoorbeeld 63 procent van de in Duitsland geproduceerde kunststofverpakkingen worden gerecycled (op het moment van inwerkingtreding van de Duitse verpakkingswet was dit slechts 36 procent).

Wat moet ik doen?

Als je als exporteur onder de Duitse verpakkingswet valt en nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, is het raadzaam dit onmiddellijk te doen. Vooral met het oog op de verhoogde sancties en de verbeterde controlemechanismen van de wet, waarvoor een nieuw controleorgaan in de vorm van het ‘centrale verpakkingsregister’ is opgericht.

Hiervoor moet op 2 verschillende contactpunten aan 3 verplichtingen worden voldaan, en dat voordat de verpakking in omloop wordt gebracht:

1e plicht: registratie bij het centrale verpakkingsregister via LUCID - alle relevante bedrijfsgegevens moeten hier worden opgeslagen.

2e plicht: licentiëring van uw verpakkingshoeveelheden via ‘licentiekosten’ met een duaal systeem zoals Interseroh via bijvoorbeeld de online-shop Lizenzero of Der Grüne Punkt  die het voldoen aan de verplichtingen zo eenvoudig, tijdsefficiënt en kosteneffectief als mogelijk maakt.

Belangrijk: voer hier ook het eerder door het centrale verpakkingsregister toegewezen registratienummer in.

Opmerking: de in deze stap aan te geven hoeveelheid verpakkingen is slechts een prognose van de verwachte hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor het jaar. Aan het begin van het volgende jaar wordt deze initiële waarde opnieuw gecontroleerd en gecorrigeerd met de daadwerkelijk in omloop gebrachte hoeveelheid (dit moet het hele jaar door worden genoteerd).

3e plicht: gegevensrapportage aan de centrale via LUCID (zie eerste plicht) - voer nu nog de naam van je duale systeem en de daar gelicentieerde hoeveelheden verpakkingen in.

Opmerking: aangezien de bij de centrale organisatie en je duale systeem geregistreerde gegevens vergeleken worden, moeten deze steeds overeenkomen.

Aan de slag met cross-border verkopen naar Duitsland?

Maak onze e-learning E-commerce naar Duitsland. In deze e-learning krijg je concrete tips en stappen aangereikt om met een goed doordachte strategie de Duitse markt succesvol te betreden.

Bekijk de e-learning

Verzend je naar Frankrijk of Italië?

Lees dan vooral hier verder

Nieuwsbrief CTA 150 X 150

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Ik meld me aan

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Ellen de Lange 250x250
Ellen de Lange