Thuiswinkel.org heeft de verschillende standpunten op een rij gezet om inzichtelijk te krijgen welke partij inzet op ondernemerschap. 

Voor (online) ondernemers zijn het onzekere tijden. De hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt maken het steeds duurder om te ondernemen. Daarnaast zien we dat er een negatief sentiment heerst in de politiek en maatschappij. Omdat deze onderwerpen zo nauw verbonden zijn met het onderwerp leren (c.q. onderwijs), zijn we bij Thuiswinkel.org erg benieuwd wat de verschillende politieke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma’s over leren, werken en ondernemerschap.

Leren en de arbeidsmarkt zijn met elkaar verweven. Thuiswinkel.org heeft uiteenlopende partijen geanalyseerd en ziet dat veel partijen onderwijs hoog op de agenda hebben staan. In het bijzonder tonen 8 van de 13 partijen oog voor digitalisering in het onderwijs en de vaardigheden die daarbij komen kijken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het praktijkonderwijs en zijn er uiteenlopende visies op het toelaten van internationale studenten aan universiteiten. Tot slot is Thuiswinkel.org blij om te zien dat met name de grote partijen willen investeren in een leven lang leren om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Op het gebied van de arbeidsmarkt komen bijna alle partijen met ideeën om, op hun eigen manier, de bestaanszekerheid te bevorderen. Zo is een vaak terugkomende constatering dat de flexibilisering is doorgeschoten, wat onrust geeft voor werknemers. Van de 13 partijen vinden 8 partijen dan ook dat een vast contract weer de norm moet zijn. En ook vindt de meerderheid dat het minimumloon, al dan niet stapsgewijs, omhoog moet. De grote partijen hebben oog voor het feit dat het voor werkgevers aantrekkelijk moet zijn om mensen weer in vaste dienst te nemen, bijvoorbeeld door doorbetaling bij ziekte aan te passen. Maar op het gebied van arbeidsmigratie zien we een meer terughoudende tendens. We verwelkomen het uiteraard dat 8 partijen inzetten op een strikte controle op goede arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten. Tegelijkertijd is kennis, al dan niet uit het buitenland, juist nu nodig is om te versnellen op digitale en duurzame innovatie.

Vanzelfsprekend is ondernemerschap een onderwerp dat Thuiswinkel.org nadrukkelijk in de gaten houdt. We ervaren dat gemiddeld genomen de midden en rechtse partijen op het politieke spectrum meer aandacht besteden aan ondernemerschap en het belang daarvan voor de economie en maatschappij. De grotere partijen ontfermen zich ook over het vestigingsklimaat en het terugdringen van de regeldruk. Beide onderwerpen worden door zowel de linkse als de rechtse partijen naar voren gebracht. Helaas zien we het streven naar verdere harmonisatie en het terugdringen van nationale koppen op Europese wetgevingen maar beperkt terug.

Voor een gedetailleerde toelichting over wat de partijen zeggen over bovenstaande onderwerpen, zie de uitwerkingen per partij op de volgende pagina’s.

Download hier de verkiezingsprogramma's over ondernemerschap

Overzicht politieke partijen standpunten ten opzichte van thema ondernemerschap