Thuiswinkel.org heeft een brief van VeePee en enkele Franse webwinkels medeondertekend. De brief ‘Am I a VLOP?’ gaat in op de DSA en de zorgen die de webwinkels hebben over de definitie van de zogenaamde ‘actieve ontvanger’.

De DSA heeft een hoofdstuk over "beperking van systeemrisico's" dat gericht is op Very Large Online Platforms (VLOP's). Elk platform met meer dan 45 miljoen "actieve afnemers van de dienst" kan worden beschouwd als een VLOP. Wij staan volledig achter dit idee om de bescherming van klanten in de EU te verbeteren, maar niet achter de definitie van een actieve gebruiker.

Iedereen is een actieve ontvanger volgens de definitie

In teksten van de Europese raad wordt een "actieve ontvanger" gedefinieerd als elke persoon die toegang heeft tot een interface van het platform, ongeacht het doel of de dienst die door het platform wordt aangeboden. Een dergelijke definitie maakt geen verschil tussen een gebruiker van sociale media en een op transacties gebaseerde platformbezoeker: alle bezoekers worden als actief beschouwd, ongeacht of ze daadwerkelijk deelnemen aan een transactie die ze aan potentieel risico blootstelt. Dit zou uiteraard zeer onwenselijk zijn voor een groot deel van onze leden omdat zij hierdoor ineens ook onder het toepassingsbereik van de DSA vallen.

Deze definitie heeft niets te maken met het begrip "actief zijn" en doet een ongefundeerde aanname op systeemrisico's op elk middelgroot platform. Als je uitgaat van een gemiddeld conversieratio in de in e-commerce van 3%, dan is het ruwweg 97% van het verkeer dat ten onrechte als "actief" zou worden beschouwd.

Thuiswinkel.org en onze koepelorganisatie Ecommerce Europe delen het standpunt zoals verwoord in de brief ‘Am I a VLOP’. Wij verzoeken aan de onderhandelaars in de triloog (Europese Raad, Europees Parlement en Europese commissie) de definitie van de "actieve afnemer van de dienst" in een gedelegeerde handeling vast te leggen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was in het voorstel van de Commissie. Alleen een gedelegeerde handeling kan gedetailleerd genoeg beschrijven wat een gebruiker "actief" maakt met betrekking tot de dienst die wordt aangeboden door elke tussenpersoon, rekeninghoudend met de specificiteit van elk huidig en toekomstig model.

 

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel