Op 5 juni heeft het Europees Parlement de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA) aangenomen in een plenaire vergadering in Straatsburg. De uitslag opent de weg voor de lidstaten en de Commissie om hun rol in het uitvoeringsproces op zich te nemen. De gesprekken daarover zijn nog gaande.

Wat zijn de DSA en DMA?

De DSA is in feite een herziening van de 20 jaar oude E-commerce Richtlijn. De DSA geeft een update aan de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van online dienstverleners zoals hostingservices, sociale media, bookingplatformen voor reizen en eten en grote online marktplaatsen (zogenaamde online tussenpersonen), appstores et cetera. Online dienstverleners waar miljoenen mensen iedere dag gebruik van maken.

Met de DMA worden regels geïntroduceerd voor platforms die fungeren als “poortwachters” in de digitale sector. Ook hier worden de strengere regels dus toegespitst op zeer grote online spelers met een sleutelfunctie. De regels moeten concurrentieverhoudingen eerlijker maken in het voordeel van kleinere e-commercespelers.

Wat zijn de volgende stappen?

Op 18 juli zal de Raad de DMA-tekst ondertekenen. In het najaar buigen zij zich over de DSA. Beiden worden 20 dagen na publicatie in de Journal van de EU van kracht.

De Commissie zal naar verwachting binnenkort de basis leggen voor het aanwijzingsproces van poortwachters en Very Large Online Platforms (VLOP's). VLOP's, aangeduid als "online platforms die gemiddeld maandelijks 45 miljoen of meer actieve ontvangers van de dienst in de Europese Unie bereiken", zullen moeten voldoen aan strengere regels die door de Commissie worden afgedwongen. Er blijft echter bezorgdheid bestaan ​​over de voorgestelde definitie van een "ontvanger van de dienst" en de voorgestelde kortere tijdlijn voor de implementatie van de regels voor VLOP's (zeven maanden, in plaats van vijftien maanden voor andere spelers).

Bij de DMA duurt het aanwijzingsproces van poortwachters zo’n vier maanden. Vervolgens hebben de poortwachters, zodra is vastgesteld welke precies onder deze wet vallen, nog zes maanden de tijd om aan de DMA te gaan voldoen.

De volgende stap is de uitvoering en de handhaving van de DMA en DSA. De uitgebreide verplichtingen voor bedrijven vereisen een sterke handhavingsstructuur die duidelijke regels vastlegt en tegelijkertijd met de belanghebbenden in gesprek gaat. Hierover lopen ook nog stevige gesprekken in Brussel.

Welke toezichthouder zich in Nederland over de handhaving van de DSA gaat buigen is nog niet officieel bekendgemaakt. We staan in nauw contact met ministeries en toezichthouders om in gezamenlijkheid een traject te starten in aanloop naar de implementatie en operationalisatie van de Digital Services Act. Belangrijk hierin zijn de eerlijke concurrentieverhoudingen, inkoopmacht en -kracht en de onderhandelingspositie van de bedrijven die daarop actief zijn.

Voor meer achtergrond over DSA en DMA en de laatste ontwikkelingen in Brussel:

Lees verder

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel