Een prijsfout wordt snel gedeeld via social media en forums. Voordat je dan zelf door hebt dat er een fout is gemaakt, is het product misschien al 500 keer besteld. Als webwinkel zit je dan in een lastig parket. Er staat een verkeerde prijs onder het product waardoor je wellicht verlies lijdt en het product is veelvuldig besteld. Je wilt klanten niet teleurstellen, maar je wilt ook geen verlies lijden. Hoe ga je daarmee om? 

Alle artikelen in Kennelijke vergissing