Veilige en betrouwbare online identificatie kan zorgen voor een afname van fraude en kan bijdragen aan gemakkelijke en veilige transacties. Daarnaast kan het voor winkeliers en hun klanten interessant zijn om meer over elkaar te weten voor de toenemende vraag naar dienstverlening ‘op maat’. 

Alle artikelen in Digital identity