Bitcoin is de eerste applicatie van blockchain-technologie, maar nu al zijn er vele toepassingen op het bitcoinnetwerk bedacht. Niet alleen betalingen, maar ook transacties, de registratie van eigendommen, databases en Know Your Customer-oplossingen worden op het gedeelde grootboek weggeschreven.

Thuiswinkel.org maakt hierbij voor de duidelijkheid het onderscheid tussen blockchain als infrastructuur en als betaalmiddel. De techniek van blockchain is voor de e-commercebranche als mondiale economie misschien wel onmisbaar straks. Zo kijkt men binnen supply chain met veel interesse naar deze techniek. Maar ook in de strijd tegen nepartikelen en fraude kan de blockchain een belangrijk instrument vormen.

En zitten we binnen payments al tegen een volgende verschuiving aan, naar betalen met Bitcoin of Gulden? In de huidige staat van de techniek nog niet. Het financiële instrumentarium is, in de westerse wereld, zo goed, goedkoop en snel dat de toegevoegde waarde er nu nog niet is. Maar de techniek gaat snel en e-commerce is beperkt zich natuurlijk niet tot Europa. Het volgen van de laatste ontwikkelingen is niet alleen boeiend maar ook nuttig. Snel inspringen op kansen maakt hierbij het verschil.

Alle artikelen in Blockchain