Een hot topic in logistiek Nederland is het gebrek aan ruimte voor het bouwen/uitbreiden van nieuwe distributiecentra. Komende anderhalf jaar komen er 64 distributiecentra bij, blijkt uit een analyse van onderzoeksjournalisten. Nieuws dat zorgt voor een tweeledig gevoel, maar waar bovenal heel veel nieuwe kansen uit voortkomen.

Enerzijds komen er vragen vanuit de maatschappij over, wat lijkt, de wildgroei van distributiecentra. We zijn ons allemaal bewust van onze leefomgeving en hechten waarde aan de vergroening daarvan. Anderzijds willen we de economische groei versterken, en daar zijn distributiecentra een belangrijk onderdeel van. Ze zorgen voor een sterke nationale positie en groei van de hele commerciële sector.

Is aan de ene kant gebrek aan ruimte voor meer distributiecentra, wordt aan de andere kant de behoefte groter voor greenfield-sites, velden of lege percelen in stedelijke gebieden. Hierdoor komt er nog meer druk op de brownfield-sites, stukken grond waar al eerder op gebouwd is. Kortom er is een schaarste aan grond en de vraag wordt alleen maar groter. Om zogenoemde ‘verdozing van het landschap’ te voorkomen, is er verandering nodig.

Innovatief omgaan met de behoefte aan ruimte voor logistiek

Samen met gemeenten, omwonenden en bedrijven kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Er zijn meerdere kansen om het groeiende aantal distributiecentra mulitfunctioneel in te zetten. Enkele voorbeelden:

  • Stapelen en met meerdere levels op elkaar werken, waardoor er minder oppervlakte nodig is.
  • Zonnepanelen op het dak kunnen in energie voorzien voor de gehele omgeving.
  • Een groene daktuin die dient als recreatiegebied.
  • Het gebouw gebruiken als geluidswal voor een aanliggende woonwijk.

Door op een andere manier te gaan kijken naar de vormgeving zou een distributiecentrum juist iets kunnen toevoegen aan de leefomgeving.

Bij ShoppingTomorrow buigt een expertgroep zich over dit vraagstuk. Dit jaar kijken zij naar de volgende vraag: hoe kan de groeiende vraag naar logistieke activiteiten efficiënt en innovatief worden ingepast in een samenleving waar economische en maatschappelijke ontwikkelingen allemaal een beslag op de steeds schaarsere capaciteit willen leggen?

Benieuwd naar de uitkomst? In oktober wordt er een bluepaper gepubliceerd met de bevindingen.

BEKIJK DE EXPERTGROEP