Widget Panorama

Thuiswinkel Widget

In de Thuiswinkel Widget is alle informatie over je webshop en lidmaatschap op één plek verzameld, waaronder geverifieerde gegevens en het lidmaatschapscertificaat (zowel Thuiswinkel Waarborg als Thuiswinkel Zakelijk). Maak je gebruik van Thuiswinkel Reviews? Dan worden ook deze zichtbaar in de widget.

Omdat de widget op dezelfde plek op de website blijft zweven wanneer er door een website heen gescrold wordt, blijft deze in beeld voor de consument. Zo is de betrouwbaarheid van je webshop nog duidelijker en altijd zichtbaar. De widget is bovendien beschikbaar in twee varianten, zodat iedere website een versie kan kiezen die het beste past in het design.

[Unique Selling Points]

Informatie over de betrouwbaarheid van je website op één plek: geverifieerde contactgegevens, het certificaat en Thuiswinkel Reviews
De widget blijft in het beeld zweven, waardoor de consument altijd ziet dat je website echt gecertificeerd is
Wij zorgen dat de informatie in de widget up-to-date blijft, dus je hoeft hier zelf niets aan te doen
De consument verlaat je website niet wanneer hij de informatie in de widget wil bekijken, er opent een pop-up
De widget is ook geschikt voor de mobiele versie van je website
Je kunt de widget plaatsen op webpagina’s naar keuze

Hoe ziet de widget eruit?

Hieronder zie je een voorbeeld van een webshop met de widget. 

Wanneer een bezoeker op de widget klikt, komt er een pop-up met alle informatie over je webwinkel en je lidmaatschap. 

Hoe werkt het implementeren van de Thuiswinkel Widget?

Wanneer je lid bent bij ons, kun je via Mijn Thuiswinkel de widget implementeren. Dit doe je door een HTML-code te genereren, simpelweg door in de tool aan te geven op welke plek de widget zichtbaar mag worden en in welke variant. Vervolgens plaats je de gegenereerde code op de gewenste pagina's van je website. Dit is ook mogelijk via Google Tag Manager.

In de handleiding kun je meer informatie vinden over het implementeren van de Thuiswinkel Widget. Download hier de handleiding.