Bemiddeling Panorama

Bemiddeling platform-to-business

Thuiswinkel.org biedt een bemiddelingsdienst aan en kan als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen online platformen en ondernemers buiten de rechter om oplossen.

Op 11 juli 2019 is de Europese P2b-verordening (Platform-to-business-verordening) gepubliceerd. Deze verordening is niet bedoeld om de macht van (internationale) platformen helemaal aan banden te leggen. Wel zorgt deze nieuwe Europese wet ervoor dat de (grote) marktplaatsen eerlijker en transparanter moeten zijn en dus meer rekening moeten houden met de (kleine) verkopers op hun platformen. Het gaat hierbij om een Europese verordening, wat betekent dat de regels voor alle platformen in de EU hetzelfde zijn.

Thuiswinkel.org als bemiddelaar

Onder de P2b-verordening zijn (middel)grote platformen (meer dan 50 fte en/of een omzet van minstens € 10 miljard) verplicht om twee of meer externe bemiddelaars aan te stellen. Thuiswinkel.org biedt deze bemiddelingsdienst en kan als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen platformen en ondernemers buiten de rechter om oplossen. Zowel leden van Thuiswinkel.org als andere platformen kunnen Thuiswinkel.org inschakelen om als externe bemiddelaar te fungeren.

Wat houdt de P2b-verordening precies in?

De verordening zorgt voor meer duidelijkheid en mogelijkheden voor ondernemers wanneer zij tegen problemen aanlopen bij het platform waar ze op verkopen. Met andere woorden, hij moet zorgen voor "een eerlijke, transparante en voorspelbare bedrijfsomgeving voor ondernemers, bij het gebruik van online platformen."

Enkele regels uit de verordening:

  • Platformen mogen niet zomaar een account zonder duidelijke opgaaf van reden schorsen of beëindigen.
  • Platformen moeten transparanter zijn in de wijze waarop zij goederen en diensten rangschikken op hun site.
  • Er moet kennisgeving zijn als de voorwaarden wijzigen.
  • Platformen zijn verplicht tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem en externe bemiddeling.

Meer informatie over de P2b-verordening vind je in de factsheet P2b-verordening.

Welke rol speelt Thuiswinkel.org?

Het kan voorkomen dat er onder andere op basis van de bovenstaande regels geschillen ontstaan tussen het online platform en een of meerdere online retailers die met het platform samenwerken. Als de betrokken partijen en onderling niet uit kunnen komen, kan Thuiswinkel.org worden ingeschakeld als bemiddelaar in het eventuele conflict. Op deze manier wordt getracht om het geschil buiten de rechter op te lossen, op een manier die voor alle partijen werkbaar is.

Heb je interesse in deze dienst of heb je vragen over de (verplichte) bemiddeling op platformen, neem dan via bemiddeling@thuiswinkel.org contact op met Roland van Kortenhof.

Wil jij
persoonlijke ondersteuning?

Wil je meer weten over deze diensten? Neem dan contact met ons op. 

Roland van Kortenhof 250x250
Roland van Kortenhof