Kansen voor innovatie en digitalisering

Het kabinet heeft de rijksbegroting voor volgend jaar gepresenteerd. De belangrijkste keuze van het kabinet is een extra impuls voor de koopkracht met ruim €17 miljard. Het is belangrijk nieuws dat het kabinet een grote groep consumenten tegemoetkomt. Daarnaast is het terecht dat het mkb wordt ontzien omdat zij, als motor van de economie, momenteel voor welvaart zorgen. Thuiswinkel.org blijft zich echter zorgen maken om de middelgrote en kleinere bedrijven uit haar achterban die de rekening mede moeten gaan betalen. De toezeggingen van gisteravond, van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bieden mogelijk uitkomst.

Lees hier de reactie van Thuiswinkel.org

Aandacht voor online veiligheid bij het nieuwe kabinet

 

Cybersecurity heeft duidelijk de aandacht van het kabinet. Rutte IV trekt er veel extra geld voor uit de komende jaren, zo bleek tijdens Prinsjesdag. 

Thuiswinkel.org is blij met de groeiende aandacht voor online veiligheid. De digitale economie moet veiliger, met minder online fraude en meer bedrijven die hun cybersecurity op orde hebben.

Aandacht voor het niet-vitale bedrijfsleven is daarbij erg belangrijk, en Thuiswinkel.org maakt zich er sterk voor dat het vrijgemaakte budget naar het versterken van die groep bedrijven gaat.

 

Lees onze reactie

Zet budget in voor circulaire economie en ondersteuning mkb

 

Een circulaire economie in 2050, dat is de ambitie van het kabinet. Daarbij richten zij zich primair op circulaire businessmodellen, hergebruik en recycling.

Het kabinet maakt ruimte voor het ondersteunen van het mkb en vindt dat ook producenten en consumenten verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit is in lijn met hoe Thuiswinkel.org aankijkt tegen het behalen van een volledig circulaire e-commercesector.

Investeringen in verduurzaming van de sector vanuit het Rijk lijken uit te blijven. Dat is teleurstellend, omdat de e-commercesector verduurzaming wil versnellen en tegelijkertijd in Europa concurrerend wil blijven.

Lees onze reactie