Gecontroleerde contactgegevens

E-mailadres
Telefoonnummer
KvK
KvK 32159718
Bezoekadres
Fonteinkruid 4
3931 WX WOUDENBERG
Nederland

Intersolve EGI B.V. is een elektronischgeldinstelling (EGI) die medio 2008 is opgericht. Intersolve EGI geeft elektronischgeld uit en draagt hierbij zorg dat de uitvoering van de activiteiten zodanig is dat ze voldoen aan de geldende wet en regelgeving op het gebied van financiële dienstverlening. Deze activiteiten bestaan onder andere uit het beheer van derdengelden en het betalingsverkeer.
De rol die Intersolve EGI vervult is die van beheerder van het geld die de consument aan Intersolve EGI heeft toevertrouwd bij de aankoop van elektronischgeld zoals bijvoorbeeld een cadeaukaart of uit hoofde van een vooruitbetaling ten behoeve van de aanschaf van een keuken.
Intersolve EGI staat garant voor de betaling namens de consument en de uitbetaling van dit geld aan de ondernemer. Hiermee vervuld Intersolve EGI de rol van een zogenaamde ’ trusted party’ die het vooruitbetaalde geld van derden beheert dat na verloop van tijd namens de consument moet worden uitbetaald aan een ondernemer. In dit proces is Intersolve EGI de administrateur en verwerkt en verrekent de elektronischgeld transacties tussen consumenten en ondernemers. Intersolve EGI’s veelzijdige betaalsysteem verzekert dat de bankrekeningen van consument en ondernemer accuraat en tijdig kunnen worden gecrediteerd of gedebiteerd (incasso).
Elektronisch geld kan men tegenkomen in verschijningsvormen zoals cadeaukaarten en oplaadbare betaalkaarten.

Intersolve EGI is een elektronischegeldinstelling met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB). Hiermee staat Intersolve EGI onder direct toezicht van DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Doordat Intersolve EGI voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving voor financiële instellingen, worden de belangen van de consument en de ondernemer in de dienstverlening beschermt.

Organisatie structuur
Intersolve EGI heeft een organisatiestructuur die is ontworpen op een manier waarbij het geld van derden zodanig wordt beheerd dat het voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en risicomanagement.