Van
donderdag 28 september 2023 10:00
Tot
donderdag 28 september 2023 11:30
Locatie
Hybride
Prijzen

Hier vind je achtergrondinformatie over de lopende onderhandelingen rond e-commerce/digitale handel bij de WTO en in bilaterale handelsakkoorden. In de sessie op 28 september zullen specialisten van het ministerie en de Permanente Vertegenwoordiging ons vertellen wat er allemaal speelt op dit terrein.  Kort en goed komt het erop neer dat een groep van WTO-leden, waaronder de EU, VS en China, onderhandelen over nieuwe handelsregels specifiek gericht op digitale handel en e-commerce. De onderhandelingen zien op een breed aantal thema’s, waaronder consumentenbescherming, privacy, data flows, douanerechten op elektronische transmissies, en verschillende faciliterende maatregelen zoals elektronische handtekeningen, elektronische contracten en papiervrije handel. Wanneer landen zich binden aan deze afspraken moet e-commerce met landen buiten de EU makkelijker en zekerder worden.

Onderhandelingen zijn gestart in 2019 en doelstelling is om eind van dit jaar een substantieel resultaat te presenteren.  

Het programma de 28e is als volgt:

  1. Introductie WTO
  2. In kaart brengen toegenomen belang diensten & digitale economie in wereldhandel
  3. Overview JSI e-commerce  
  4. De diepte in op enkele specifieke thema’s zoals consumentenbescherming & spam, elektronische handtekeningen en e-facturen, het moratorium op douaneheffingen voor elektronische transmissies, source code en datastromen
  5. Q&A en afronding

Aanmelden voor het event kan bij secretariaateconomie@vnoncw-mkb.nl. Ook de MS Teams link is opvraagbaar via dit mailadres.