Van
woensdag 12 januari 2022 15:00
Tot
woensdag 12 januari 2022 16:00
Locatie
Online
Prijzen

De Algemene Ledenvergadering op 12 januari 2022 vindt digitaal plaats. De vergadering start om 15.00 uur en duurt ongeveer één uur. Aan de ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting voor 2022 en met de (her)benoeming van 2 bestuursleden.

In de loop van december ontvangt de centrale contactpersoon van elk lid van Thuiswinkel.org de formele convocatie met vergaderstukken en de mogelijkheid om zich aan te melden.