Hoe groot is de CO₂-uitstoot van de e-commercesector?

Afhankelijk van wat je nog meeneemt als e-commercelogistiek, is de uitstoot in 2015 circa 120 kton CO₂ geweest, oftewel 120 miljoen kg CO₂. Dat komt overeen met het verbruiken van 37 miljoen liter diesel in een jaar, of circa 3 miljoen liter per maand. In een andere vergelijking: dit komt overeen met de uitstoot van (grijze) elektriciteitsopwekking voor 80.000 huishoudens.

Om dat in perspectief te plaatsen: per maand (!) wordt in Nederland meer dan 500 miljoen liter diesel verbruikt, plus meer dan 400 miljoen liter benzine. Het grootste deel van het verbruik komt door personenauto’s.