Nederlands transcript video Ecommerce Europe

Wij zijn Ecommerce Europe, de stem van de e-commerce-industrie. Ons doel is om cross-border online verkopen te stimuleren, om de markt te openen voor alle Europese consumenten. De Europese e-commercesector is booming, maar het volledige potentieel van de Europese e-commercemarkt is nog niet bereikt.

516 miljoen mensen gebruiken internet, maar slechts 296 miljoen shoppen online. Vandaag de dag shopt 53% van de Europese consumenten online, maar slechts 16 % doet dat over de grens. Om een echte EU single market te creëren, moeten we bestaande cross-border drempels wegnemen. We beginnen met de moeilijkste drempels. Verschillende en complexe wet en regelgeving in Europa. Complexe en verschillende btw- en belastingssystemen in Europa. Gebrek aan inzicht in de cross-border pakketbezorgingsmarkt.

Op welke gebieden moeten we ons richten? Een naadloze EU e-commercemarkt die duurzaam en klaar voor de toekomst is. Een simpel en geharmoniseerd EU wettelijk kader. Een open en toegankelijke pakketbezorgingsmarkt. Innovatieve en interoperable betaaloplossingen. Betere btw-regels en -procedures. Consumentenvertrouwen in cross-border e-commerce is ook essentieel.

Let's boost cross-border e-commerce in Europa!

Engels transcript video Ecommerce Europe

We are Ecommerce Europe, the voice of the e-commerce industry. Our aim is to boost cross-border online sales opening up the market to all European consumers.

The European e-commerce sector is booming. However, the full potential of European e-commerce has not yet been reached. 516 million people use the internet of which only 296 million are e-shoppers. Today, 53% of European consumers shop online but only 16% of them do in another countries.

To create a real EU single market we should tackle remaining barriers to cross-border e-commerce. Starting for the most difficult barriers to overcome. Different and complicated laws and rules across Europe. Complex and differing VAT and taxation systems across Europe. Lack of insight in the cross-border parcel delivery market.

Which areas should we all focus on? A seamless EU e-commerce market that is sustainable and fit for the future. A simple and fully harmonized EU legal framework. An open and accessible parcel delivery market. Innovative and interoperable payment solutions. Better VAT rules and procedures. Consumer trust in cross-border e-commerce is also essential.

Let’s boost cross-border e-commerce in Europe!  

 

* Deze video is gemaakt door Studio Halfvol