Winactie en prijs

 • Ondergenoemde actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie “Voorkom een #onlineshoppingfail” (verder te noemen: “de actie”) van de organisator Thuiswinkel.org gevestigd te Horaplantsoen 20, 6717 LT te Ede in Nederland.
 • Door deel te nemen aan een van de vijf acties maakt een deelnemer kans op één tegoedbon t.w.v. 150 EUR voor een door Thuiswinkel.org nader te bepalen lid van Thuiswinkel.org (hierna: prijs).
 • Er valt 5 (vijf) keer 1 (één) tegoedbon (t.w.v. €150) voor een nader te bepalen lid van Thuiswinkel.org te winnen bij de acties (totale prijzenpakket: 750 EUR).
 • Het lid van Thuiswinkel.org (de webwinkel) waarvoor de tegoedbon zal komen te gelden wordt door Thuiswinkel.org aangewezen.
 • Thuiswinkel.org behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.
 • Voorwaarde voor de toekenning van een prijs is deelname aan de actie.

De actie:

 1. Plaats een reactie op de winactie en volg de stappen zoals in de beschrijving van de actie aangegeven.
 2. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie (verder te noemen: “de actieperiode”).
 3. Aan het einde van de actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats.
 4. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname en uitkering van de prijs

 • Iedereen die op Facebook reageert op een de actie betreffend bericht doet mee aan deze actie.
 • Deelname aan deze actie is geheel gratis en iedereen die woonachtig is in Nederland mag meedoen.
 • Minderjarigen tot 16 jaar kunnen alleen meedoen met toestemming van zijn/haar ouder of verzorger. Indien nodig kan Thuiswinkel.org de leeftijd van de deelnemer verifiëren. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
 • Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Thuiswinkel.org.
 • Deelname aan de actie kan alleen tijdens de actieperiode.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van het profiel waarmee gereageerd is op een actie.
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of anderszins. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Indien de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere winnaar.
 • Zodra de prijs aan de winnende deelnemer wordt overhandigd, wordt deze de wettige eigenaar van de prijs en zal de organisator niet langer verantwoordelijk zijn voor de mogelijke kosten, uitgaven, verliezen of schade veroorzaakt door de prijs.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Privacy en gegevens

 • De gegevens die Thuiswinkel.org middels de actie verkrijgt, worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Door deel te nemen aan de actie en dus deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op Facebook in de vorm van een reactie op het betreffende bericht. In dit bericht wordt aan de winnaar gevraagd contact met Thuiswinkel.org op te nemen via een privébericht op Facebook.
 • De winnaar wordt gevraagd zijn NAW-gegevens door te geven. Deze gegevens worden specifiek en alleen gevraagd voor het kunnen versturen van een prijs. Na versturen van deze prijs worden deze gegevens verwijderd.
 • Door deel te nemen geeft de deelnemer Thuiswinkel.org toestemming om de naam van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de actie.
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct en up-to-date zijn.
 • Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen, kan dit gemeld worden via info@thuiswinkel.org.

Aansprakelijkheid

De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen rekening en risico is. De organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

Deze actie wordt door Thuiswinkel.org geïnitieerd en wordt niet gesponsord of beheerd door een van onze leden.

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemers. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de actie, worden verstrekt aan de organisator en niet aan Facebook.

Algemeen

Thuiswinkel.org behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

Thuiswinkel.org kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisator.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Thuiswinkel.org, Horaplantsoen 20, 6717 LT te Ede in Nederland, 0318 64 85 75. e-mail: info@thuiswinkel.org. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.