Winactie en prijs

Ondergenoemde actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie “Coolblue 15 jaar lid” (verder te noemen: “de actie”) van de organisator Thuiswinkel.org, gevestigd te Horaplantsoen 20, 6717 LT te Ede in Nederland.

Door deel te nemen aan de actie maakt een deelnemer kans op een cadeaukaart t.w.v. €20,00 te besteden bij ons 15-jarig lid Coolblue B.V.. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de actie.

De actie:

 1. Plaats in een reactie op dit bericht je felicitaties richting Coolblue B.V. ter gelegenheid van hun 15 jarig lidmaatschap bij Thuiswinkel.org.
 2. De actie loopt van dinsdag 8 augustus tot en met donderdag 10 augustus 2017 (verder te noemen: “de actieperiode”).
 3. Aan het einde van de actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats.
 4. De winnaar worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname en uitkering van de prijs

 • Iedereen die op Facebook een reactie achterlaat met daarin een felicitatie richting Coolblue B.V. doet mee aan deze actie.
 • Deelname aan deze actie is geheel gratis en iedereen die woonachtig is in Nederland mag meedoen. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen alleen meedoen met toestemming van zijn/haar ouder of verzorger. Indien nodig kan Thuiswinkel.org de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 • Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Thuiswinkel.org.
 • Deelname aan de actie kan alleen tijdens de actieperiode en elke deelnemer kan slechts een keer per kanaal deelnemen.
 • De identificatie van de winnaar gebeurt op basis van het profiel waarmee gereageerd is op deze actie.
 • De trekking en aanwijzing van de winnaar vindt op onpartijdige wijze plaats en wordt random gekozen.
 • Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 • Indien de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere winnaar.

Privacy en gegevens

 • De gegevens die Thuiswinkel.org middels de actie verkrijgt, worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Door deel te nemen aan de actie en dus deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op Facebook in de vorm van een reactie op het betreffende bericht. In dit bericht wordt aan de winnaar gevraagd contact met Thuiswinkel.org op te nemen via een privébericht op Facebook.
 • De winnaar wordt gevraagd zijn NAW-gegevens door te geven. Deze gegevens worden specifiek en alleen gevraagd voor het kunnen versturen van de prijs per post. Na versturen van deze prijs worden deze gegevens verwijderd.
 • Door deel te nemen geeft de deelnemer Thuiswinkel.org toestemming om de naam van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de actie.
 • De deelnemer garandeert dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens correct en up-to-date zijn.
 • Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen, kan dit gemeld worden via .

Aansprakelijkheid

De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen rekening en risico is. De organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie. 

Deze actie wordt door Thuiswinkel.org geïnitieerd en wordt niet gesponsord of beheerd door Coolblue B.V. . Bij vragen en/of opmerkingen dien je contact op te nemen met Thuiswinkel.org. Coolblue B.V. is hiervoor niet benaderbaar.

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemers. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de actie, worden verstrekt aan de organisator en niet aan Facebook.

Algemeen

Thuiswinkel.org behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden. Thuiswinkel.org is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden eenzijdig aan te passen. 

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisator.