Verklaring omzet aan consumenten en bedrijven in Nederland over 2017

Vul onderstaande omzetverklaring voor 1 maart 2018 in. Op basis van uw omzetverklaring wordt de definitieve contributiehoogte voor 2018 vastgesteld. Uw omzetgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Heeft u verschillende webwinkels of handelsmerken lopen bij Thuiswinkel.org? Dan gaat het op de totaalomzet van al deze activiteiten. Meer weten over de contributieklassen? Bekijk de contributieregeling.

 

Ondergetekende, 

 
verklaart dat genoemde onderneming in 2017 in Nederland uit verkoop op afstand van goederen en/of diensten (inclusief btw en inclusief eventuele terzake van verkopen op krediet ontvangen rente en kosten) een omzet aan consumenten én bedrijven heeft gerealiseerd van:
en wordt, conform de contributieregeling, ingedeeld in contributieklasse ? ()