Garantierna för Shopping Secure

Du kan vara säker på att e-handlare som visar upp logotypen för Shopping Secure är säkra och ärliga företag. De uppfyller strikta krav på regler och förordningar, säkerhet och ekonomisk stabilitet.

  • Du vet var du handlar: Vi har kontrollerat återförsäljarens kontakt- och platsuppgifter och de anges tydligt på Shopping Secure-certifikatet.
  • En 14-dagars ångerperiod (minst): Förtroendemärkningen Shopping Secure garanterar att medlemmarna följer den lagstadgade ångerperioden på 14 dagar.
  • Tydligt erbjudande:Alla produkter och/eller tjänster har en tydlig beskrivning som stämmer överens med verkligheten.
  • Tydlig beställningsprocess: Beställningsprocessen är tydlig och otvetydig. Du vet vad du beställer innan du förbinder dig till köpet och du får möjlighet att redigera din beställning innan du slutför den.
  • Tydlig prissättning: Du är informeras korrekt om eventuella extra kostnader, till exempel frakt- och betalningskostnader och policy- och administratörsavgifter, så att du du är säker på att det inte tillkommer några oväntade kostnader senare!
  • Säker betalningsmiljö: Alla betalningar som görs till e-handlare behandlas genom en säker anslutning med ett SSL-certifikat (HTTPS och/eller en låsikon längst upp eller längst ned på sidan).
  • Omsorgsfull behandling av dina personuppgifter: Våra medlemmar förbinder sig att göra sitt bästa för att säkerställa säker transport, behandling och lagring av personuppgifter. Dessutom ska kunderna enkelt kunna avsluta prenumerationen på kommersiella e-postmeddelanden. Det finns mer information om detta nedan.
  • Sund klagomålsmedling och oberoende skiljedomskommitté: Om du trots dessa garantier har ett klagomål om en medlem i Shopping Secure kan du meddela e-handlaren direkt eller lämna in ett klagomål. Om du inte kan komma fram till en tillfredsställande lösning hjälper Thuiswinkel.org dig med gratis medling.

Personuppgiftsskydd

Säkerhet är viktigt för e-handlare och deras kunder, särskilt när det gäller personuppgifter. Thuiswinkel.org tar sitt ansvar kring detta genom att ofta informera e-handlare om senaste säkerhetstrender och utvecklingen. Dessutom testar och screenar vi våra medlemmar för att hitta vanliga sårbarheter och för att kontrollera att personuppgifterna är ordentligt skyddade. Dessa säkerhetstester och skanningar är bara ögonblicksbilder och e-handlare har själva huvudansvaret för säkerheten. Shopping Secure garanterar inte att dess medlemmar är 100 % säkra, men vi hjälper dem att skydda sina webbplatser.

Ekonomisk övervakning, men ingen garanti

Varje år går våra medlemmar igenom en ekonomisk kontroll får att bedöma om de har en tillräckligt hälsosam ekonomi för att uppfylla sina förpliktelser gentemot konsumenterna. Obs! Shopping Secure är inte en garanti. Om en e-handlare som är medlem går i konkurs eller inleder ett insolvensförfarande kan Thuiswinkel.org inte få tillbaka dina pengar.