Invoering nieuw energielabel apparaten: hier moet je als webwinkel op letten

wasmachine energielabel

Vanaf maart 2021 komt er een nieuw energielabel op apparaten in de (web)winkel. De belangrijkste aanpassing: het verdwijnen van verwarrende plussen. Energieklasse A is het zuinigst, de aanduidingen A+, A++, A+++, en A+++ gaan verdwijnen. Deze nieuwe indeling is duidelijker, zo blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgevoerd door CentERdata.

Invoering in fases

Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van A+++  tot en met D. De apparaten die nu A+++ hebben en dus het zuinigst zijn, komen waarschijnlijk in klasse B of C. Hiermee wil de Europese Commissie fabrikanten aanzetten tot het zuiniger maken van apparaten. Het vernieuwde energielabel wordt op grond van afspraken in Europa in fases ingevoerd. Deze timing ziet er als volgt uit:

  • Maart 2021: wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten, vriezers en beeldschermen (televisies en computermonitoren)
  • September 2021: lampen
  • Op een later moment volgen wasdrogers, airco’s, stofzuigers, ovens en afzuigkappen

Een duidelijk nieuw energielabel

Het huidige energielabel wordt niet goed begrepen door consumenten. Ze denken ten onrechte dat het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++ klein is. Het nieuwe energielabel op apparaten wordt beter begrepen. Uit een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt dat de met het nieuwe energielabel zuiniger keuzes maakt dan met het oude label.

Uit het consumentenonderzoek van Milieu Centraal blijkt dat de meeste consumenten energiezuinigheid belangrijk vinden bij het kopen van apparaten (77%). De voornaamste reden is kostenbesparing, 56% van de consumenten heeft aangegeven dit belangrijk te vinden.

Extra uitleg helpt

Ook is onderzocht wat het effect is van informatie geven over het nieuwe energielabel. Het helpt om een beknopte uitleg over de veranderingen van het label te geven: consumenten maken dan energiezuinigere productkeuzes. Vooral in de oriëntatie fase van het aankoopproces helpt het ook om extra uitleg te geven over de kostenbesparing met een zuiniger apparaat. Milieu Centraal gaat in maart een voorlichtingscampagne starten, in samenwerking met verschillende brancheorganisaties. Gezamenlijk voorzien we consument én webwinkel van uitleg en praktische informatie over het nieuwe energielabel.

Voorlopig geen klasse A

In het nieuwe energielabel wordt rekening gehouden met verbetering van apparaten. Daarom is de klasse A na introductie van het nieuwe energielabel nog niet gevuld. Mariken Stolk, energie expert bij Milieu Centraal: “Omdat er na de introductie van het nieuwe energielabel waarschijnlijk nog geen apparaten met label A te koop zullen zijn, en label B dan de zuinigste keuze is, hebben we laten onderzoeken of dit de keuze van de consument zou beïnvloeden. Maar het blijkt dat als er geen producten in energieklasse A beschikbaar zijn, en B de zuinigste keuze is, mensen niet minder zuinig gaan kiezen.”

Meer informatie over wat de gevolgen zijn voor webwinkels volgt. Ga voor meer informatie naar: www.milieucentraal.nl